Zamknij okno Drukuj dokument

Dodatek energetyczny

 

Dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r. 

  - dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy

 

Od dnia 01 stycznia 2014 r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy będą miały prawo do nowego świadczenia tj. zryczałtowanego dodatku energetycznego. Dodatek energetyczny przysługiwać będzie osobie, która spełnia łącznie 3 warunki:

1) ma przyznany dodatek mieszkaniowy,

2) jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,

3) zamieszkuje w lokalu, do którego jest dostarczana energia elektryczna.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. dla gospodarstwa domowego:

1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi -11,09 zł/miesiąc;

2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi -15,40 zł/miesiąc;

3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi -18,48 zł/miesiąc.

Dodatek energetyczny będzie wypłacany do dnia 10-go każdego miesiąca z góry z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym będzie wypłacany do dnia 30 stycznia danego roku.

Do wniosku należy dołączyć kopię umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej (oryginał do wglądu)

UWAGA! Stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej musi być osoba, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy, a nie inny członek rodziny!

Opłata skarbowa:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej (Dz.U. poz. 224) decyzje dot. dodatków energetycznych, wydawane na wnioski złożone od dnia 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. są zwolnione od opłaty skarbowej.

Wnioski o przyznanie dodatku energetycznego należy składać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Paczkowie, ul. Słowackiego 4.

Załączniki

Wniosek (22kB)    

Metadane

Źródło informacji:Joanna Bodyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Joanna Bodyk
Data wprowadzenia:2014-05-21 09:08:44
Opublikował:Joanna Bodyk
Data publikacji:2014-05-21 09:11:08
Ostatnia zmiana:2015-12-03 08:29:45
Ilość wyświetleń:2967