1

XLIX/360/2010

23.09.2010 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Paczków lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych. 

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego nr.123, poz.1375 z dnia 23.10.2010 r.

Jest zmieniany przez

nr XLIV/372/2014

z 28.08.2014 r.

poz.1970 z dnia 05.09.2014 r

2

XXX/242/2021

25.02.2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Paczków, biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Paczków

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2.03.2020 r. poz. 568