1

XV/94/2015

26.11.2015 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego poz.2748 z dnia 04.12.2015 r.  

2

XV/95/2015

26.11.2015 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego poz.2749 z dnia 4.12.2015 r.

3

XV/96/2015

26.11.2015 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji napodatek leśny

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego poz.2750 z dnia 4.12.2015 r.

4

XV/97/2015

26.11.2015 r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Paczków

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego poz.2751 z dnia 4.12.2015 r.

Jest zmieniany przez

Uchwała nr XXXVI/280/2017 z dnia 24 maja 2017 r. Dz. Urz. z 31.05.2017 r. poz. 1541

5

XV/107/2015

26.11.2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego poz.2754 z dnia 4.12.2015 r.

Ma rozstrzygnięcie nadzorcze

Uchwała nr 23/74/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 grudnia 2015 r.

6

XXX/235/2021

25.02.2021 r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego poz.563 z dnia 2.03.2021 r.

 

7

VI/49/2019

27.03.2019 r.

sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego poz.1247 z dnia 4.04.2019 r.

 

8

XXX/237/2021

25.02.2021 r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie gminy Paczków

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego poz.565 z dnia 2.03.2021 r.

9

XXX/238/2021

25.02.2021 r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy w następstwie nowych inwestycji na terenie gminy Paczków

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego poz.566 z dnia 2.03.2021 r.

10

XXVI/196/2016

29.09.2016 r.

w sprawie powierzenia Burmistrzowi Gminy Paczków uprawnień do stanowienia wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego poz.2011 z dnia 6.10.2016 r.

11

XV/118/2019

21.11.2019 r

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego poz.3604 z dnia 27.11.2019 r.

 

12

XXX/236/2021

25.02.2021 r.

w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego poz.564 z dnia 2.03.2021 r.