Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Paczkowie

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


GMINA PACZKÓW
    Dane podstawowe (1)
    Aktualności (202)
    Jednostki pomocnicze (1)
    Jednostki organizacyjne (0)
        Szkoły i przedszkola (1)
        Biblioteka Publiczna (1)
        Ośrodek Kultury i Rekreacji (1)
        Ośrodek Pomocy Społecznej (1)
        Gminne Centrum Sportu i Rekreacji (1)
        Zakład Wodociągów i Kanalizacji (1)
        Placówka Wsparcia Dziennego (1)
    Samorządowe Osoby Prawne (0)
        ZUKiM Sp. z o.o. (1)
    Status prawny (1)
    Przedmiot działalności i kompetencje (1)
    Tryb działania władz publicznych (1)
    Majątek Gminy (7)
    Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej (1)

ORGANY GMINY
    Burmistrz (0)
        Informacje (1)
        Zarządzenia (0)
            2003 (1)
            2004 (1)
            2005 (1)
            2006 (1)
            2007 (1)
            2008 (1)
            2009 (1)
            2010 (141)
                Jako Kierownika (1)
            2011 (0)
                Jako Organu (126)
                Jako Kierownika (1)
            2012 (113)
                Jako Kierownika (1)
            2013 (109)
                Jako kierownika Urzędu (1)
            2014 (133)
                Jako Kierownika Urzędu (1)
            2015 (157)
                Jako Kierownika Urzędu (70)
            2016 (146)
                Jako Kierownika Urzędu (97)
            2017 (170)
                Jako Kierownika Urzędu (59)
            2018 (181)
            2019 (166)
            2020 (121)
            2021 (147)
            2022 (161)
            2023 (159)
            2024 (35)
    Rada Miejska (1)
        Skład (3)
        Komisje (0)
            OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH (1)
            BUDŻETU, ROZWOJU GOSPODARCZEGO I PROMOCJI (1)
            REWIZYJNA (1)
            ROLNICTWA, EKOLOGII I GOSPODARKI TERENAMI (1)
            SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI (1)
        Protokoły z sesji (0)
            Kadencja 2006-2010 (0)
                2010 (9)
                    Protokół z sesji nr XLIII (1)
                    Protokół z sesji nr XLII (1)
                    Protokół z sesji nr XLIV (1)
                    Protokół z sesji nr XLV (1)
                    Protokół z sesji nr XLVI (1)
                    Protokół z sesji XLVII (1)
                    Protokół z sesji nr XLVIII (1)
                    Protokół z sesji nr XLIX (1)
                2009 (16)
                2008 (12)
                2007 (12)
                2006 (3)
            Kadencja 2010-2014 (0)
                2010 (3)
                2011 (12)
                    Sesja nr IV (1)
                    Sesja nr V (1)
                    Sesja nr VI (1)
                    Sesja nr VII (1)
                    Sesja nr VIII (1)
                    Sesja nr IX (1)
                    Sesja nr X (1)
                    Sesja nr XI (1)
                    Sesja nr XII (1)
                    Sesja nr XIII (1)
                    Sesja nr XIV (1)
                    Sesja nr XV (1)
                2012 (9)
                    Sesja nr XVI (1)
                    Sesja nr XVII (1)
                    Sesja nr XVIII (1)
                    Sesja nr XIX (1)
                    Sesja nr XX (1)
                    Sesja nr XXI (1)
                    Sesja nr XXII (1)
                    Sesja nr XXIII (1)
                    Sesja XXIV (1)
                    Sesja XXV (1)
                2013 (9)
                    Sesja nr XXVI (0)
                    Sesja nr XXVII (0)
                    Sesja nr XXIX (0)
                    Sesja nr XXX (1)
                    Sesja nr XXXI (0)
                    Sesja nr XXXII (0)
                    Sesja nr XXXIII (1)
                    Sesja nr XXXIV (1)
                    Sesja nr XXXV (1)
                2014 (8)
                    Sesja nr XXXVI (1)
                    Sesja nr XXXVII (1)
                    Sesja nr XXXVIII (1)
                    Sesja XXXIX (1)
                    Sesja nr XL (1)
                    Sesja XLI (1)
                    Sesja XLII (1)
                    Sesja XLIII (1)
            Kadencja 2002-2006 (0)
                2006 (11)
                2005 (9)
                2004 (13)
            Kadencja 2014-2018 (0)
                2014 (3)
                2015 (13)
                2016 (12)
                2017 (14)
                2018 (10)
            Kadencja 2018-2023 (0)
                2018 (2)
                2019 (14)
                2020 (12)
                2021 (13)
                2022 (17)
                2023 (16)
                2024 (5)
        Protokoły z komisji (0)
            Kadencja 2006-2010 (0)
                Komisja Rewizyjna (0)
                    2004 (9)
                    2005 (9)
                    2006 (3)
                    2007 (6)
                    2008 (3)
                    2009 (5)
                    2010 (4)
                Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych (0)
                    2004 (10)
                    2005 (9)
                    2006 (4)
                    2007 (5)
                    2008 (5)
                    2009 (6)
                    2010 (4)
                Komisja Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Gruntami (0)
                    2004 (11)
                    2005 (9)
                    2006 (2)
                    2007 (7)
                    2008 (5)
                    2009 (3)
                    2010 (4)
                Wspólne Posiedzenia Komisji (0)
                    2004 (0)
                    2005 (5)
                    2006 (2)
                    2007 (11)
                    2008 (4)
                    2009 (18)
                    2010 (9)
                Komisja Budżetu, Rozwoju Godpodarczego i Promocji (0)
                    2004 (10)
                    2005 (9)
                    2006 (4)
                    2007 (6)
                    2008 (2)
                    2009 (3)
                    2010 (1)
            Kadencja 2010-2014 (0)
                Komisja Rewizyjna (0)
                    2011 (4)
                    2012 (5)
                    2013 (0)
                    2014 (6)
                Komisja Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Promocji (0)
                    2014 (6)
                    2013 (8)
                    2012 (7)
                    2011 (5)
                    2010 (2)
                Komisja Rolnictwa Ekologii i Gospodarki Terenami (0)
                    2011 (4)
                    2012 (3)
                    2013 (4)
                    2014 (4)
                Komisja Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Spraw Socjalnych (0)
                    2011 (6)
                    2012 (8)
                    2013 (10)
                    2014 (6)
                Wspólne posiedzenia Komisji (0)
                    2010 (1)
                    2011 (19)
                    2012 (12)
                    2013 (10)
                    2014 (11)
            Kadencja 2014-2018 (0)
                Komisja Rewizyjna (0)
                    2014 (1)
                    2015 (6)
                    2016 (0)
                    2017 (1)
                Komisja Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Promocji (0)
                    2014 (1)
                    2015 (8)
                    2016 (4)
                    2017 (4)
                Komisja Rolnictwa Ekologii i Gospodarki Terenami (0)
                    2014 (1)
                    2015 (1)
                Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych (0)
                    2014 (1)
                    2015 (6)
                    2016 (5)
                    2017 (3)
                Wspólne posiedzenia Komisji (0)
                    2014 (1)
                    2015 (14)
                    2016 (8)
                    2017 (13)
            Kadencja 2018-2023 (0)
                Komisja Rewizyjna (0)
                    2019 (5)
                    2020 (4)
                    2021 (3)
                    2022 (0)
                Komisja Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Promocji (0)
                    2019 (4)
                    2020 (3)
                    2021 (8)
                    2022 (5)
                    2023 (3)
                Komisja Rolnictwa Ekologii i Gospodarki Terenami (0)
                    2019 (5)
                    2020 (3)
                    2021 (3)
                    2022 (2)
                Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych (0)
                    2019 (7)
                    2020 (2)
                    2021 (6)
                    2022 (3)
                    2023 (3)
                Komisja Skarg Wniosków i Petycji (0)
                    2019 (3)
                    2020 (3)
                    2021 (4)
                    2022 (2)
                Wspólne posiedzenia Komisji (0)
                    2019 (12)
                    2020 (10)
                    2021 (16)
                    2022 (5)
                    2023 (17)
                    2024 (0)
        Regulamin Rady (1)
        Informacje (1)
            informacje (1)
            Plany pracy Komisji i Rady Miejskiej na 2015 r. (0)
        Interpelacje, wnioski (0)
            grudzień 2018 r. (1)
    Rada Seniorów w Paczkowie (1)
        Skład Rady Seniorów (1)
        Statut Rady Seniorów (1)
        Plan pracy Rady Seniorów (1)
        Ogłoszenia (1)

URZĄD MIEJSKI
    Informacje (1)
    Wydziały (1)
    Regulamin Organizacyjny (14)
    Schemat organizacyjny (0)
    Udostępnianie informacji (1)
    Ponowne wykorzystywanie informacji (0)
    Rejestry, ewidencje i archiwa (1)
    Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych (1)
    Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw (1)
    Formularze do pobrania (0)
        Wydział Organizacyjny (3)
        Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji (16)
            Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji (5)
        Wydział Spraw Obywatelskich, USC (0)
        Wydział Finansowo - Budżetowy (0)
        Wydział Oświaty (21)
        Wydział PE (2)
    Regulaminy (3)
    Informacja w sprawie ustawy o języku migowym (1)

PRAWO LOKALNE
    Statut (1)
    Stanowienie aktów publicznoprawnych (1)
    Obywatelska Inicjatywa uchwałodawcza (1)
    Uchwały (0)
        2003 (0)
            Sesja z 30 stycznia (6)
            Sesja z 27 lutego (3)
            Sesja z 27 marca (7)
            Sesja z 28 kwietnia (7)
            Sesja z 26 czerwca (6)
            Sesja z 3 lipca (2)
            Sesja z 4 września (6)
            Sesja z 18 września (7)
            Sesja z 16 października (0)
            Sesja z 28 listopada (6)
            Sesja z 11 grudnia (10)
            Sesja z 22 grudnia (5)
        2004 (0)
            Sesja z 29 stycznia (4)
            Sesja z 26 lutego (8)
            Sesja z 25 marca (0)
            Sesja z 29 kwietnia (4)
            Sesja z 27 maja (4)
            Sesja z 30 czerwca (20)
            Sesja z 12 sierpnia (5)
            Sesja z 16 września (5)
            Sesja z 7 października (6)
            Sesja z 28 października (7)
            Sesja z 2 grudnia (11)
            Sesja z 20 grudnia (2)
            Sesja z 30 grudnia (7)
        2005 (0)
            Sesja z 27 stycznia (4)
            Sesja z 24 lutego (4)
            Sesja z 24 marca (12)
            Sesja z 28 kwietnia (9)
            Sesja z 30 czerwca (10)
            Sesja z 29 września (8)
            Sesja z 10 listopada (14)
            Sesja z 1 grudnia (8)
            Sesja z 29 grudnia (8)
        2006 (0)
            Sesja z 24 stycznia (1)
            Sesja z 26 stycznia (2)
            Sesja z 16 lutego (3)
            Sesja z 2 marca (10)
            Sesja z 30 marca (6)
            Sesja z 7 kwietnia (1)
            Sesja z 27 kwietnia (7)
            Sesja z 8 czerwca (9)
            Sesja z 19 czerwca (2)
            Sesja z 27 lipca (4)
            Sesja z 31 sierpnia (5)
            Sesja z 28 września (7)
            Sesja z 26 października (9)
            Sesja z 27 listopada (6)
            Sesja z 6 grudnia (3)
            Sesja z 21 grudnia (8)
        2007 (0)
            Sesja z 18 stycznia (8)
            Sesja z 8 marca (9)
            Sesja z 29 marca (9)
            Sesja z 27 kwietnia (11)
            Sesja z 31 maja (6)
            Sesja z 28 czerwca (7)
            Sesja z 23 sierpnia (9)
            Sesja z 13 września (1)
            Sesja z 27 września (9)
            sesja z 22 listopada (5)
            Sesja z 7 grudnia (15)
            Sesja z 27 grudnia (4)
        2008 (0)
            Sesja z 31 stycznia (9)
            Sesja z 13 marca (15)
            Sesja z 24 kwietnia (6)
            Sesja z 12 czerwca (14)
            Sesja z 26 czerwca (2)
            Sesja z 28 sierpnia (12)
            Sesja z 25 września (7)
            Sesja z 6 października (2)
            Sesja z 6 listopada (7)
            Sesja z 20 listopada (2)
            Sesja z 4 grudnia (7)
            Sesja z 30 grudnia (6)
        2009 (0)
            Sesja z 29 stycznia (8)
            Sesja z 19 lutego (5)
            Sesja z 12 marca (9)
            Sesja z 27 marca (2)
            Sesja z 23 kwietnia (9)
            Sesja z 28 maja (9)
            Sesja z 25 czerwca (11)
            Sesja z 30 lipca (3)
            Sesja z 20 sierpnia (4)
            Sesja z 24 września (9)
            Sesja z 29 października (7)
            Sesja z 26 listopada (6)
            Sesja z 17 grudnia (3)
            Sesja z 29 grudnia (12)
        2010 (0)
            Sesja z 28 stycznia 2010 r. (2)
            Sesja z 25 lutego 2010 r. (7)
            Sesja z 25 marca 2010 r. (7)
            Sesja z 29 kwietnia 2010 r. (8)
            Sesja z 27 maja 2010 r. (8)
            Sesja z dnia 29 czerwca 2010 r. (12)
            Sesja z 30 sierpnia 2010 r. (13)
            Sesja z 23 września 2010 r. (10)
            Sesja z 26 października 2010 r. (13)
            Sesja z 4 listopada 2010 r. (3)
            Sesja z 2 grudnia 2010 r. (5)
            Sesja z 13 grudnia 2010 r. (1)
            Sesja z 20 grudnia 2010 r. (3)
        2011 (0)
            Sesja z 25 stycznia 2011 r. (4)
            Sesja z 3 marca 2011 r. (11)
            Sesja z 24 marca 2011 r. (7)
            Sesja z 28 kwietnia 2011 r. (13)
            Sesja z 31 maja 2011 r. (8)
            Sesja z 30 czerwca 2011 r. (14)
            Sesja z 25 sierpnia 2011 r. (7)
            Sesja z 29 września 2011 r. (12)
            Sesja z 3 listopada 2011 r. (8)
            Sesja z 30 listopada 2011 r. (7)
            Sesja z 8 grudnia 2011 r. (1)
            Sesja z 28 grudnia 2011 r. (9)
        2012 (0)
            Sesja z 2 lutego 2012 r. (9)
            Sesja z 8 marca 2012 r. (10)
            Sesja z 29 marca 2012 r. (5)
            Sesja z 17 maja 2012 r. (8)
            Sesja z 18 czerwca 2012 r. (12)
            Sesja 23 sierpnia 2012 r. (9)
            Sesja 27 września 2012 r. (9)
            Sesja z 25 października 2012 r. (9)
            Sesja z 29 listopada 2012 r. (17)
            Sesja z 20 grudnia 2012 r. (13)
        2013 (0)
            Sesja z dnia 29 stycznia 2013 r. (9)
            Sesja z dnia 7 marca 2013 r. (14)
            Sesja z dnia 11 kwietnia 2013 r. (10)
            Sesja z dnia 6 czerwca 2013 r. (12)
            Sesja z dnia 27 czerwca 2013 r. (7)
            Sesja z dnia 29 sierpnia 2013 r. (5)
            Sesja z dnia 26 września 2013 r. (9)
            Sesja z dnia 31 października 2013 r. (10)
            Sesja z 28 listopada 2013 r. (5)
            Sesja z dnia 19 grudnia 2013 r. (8)
        2014 (0)
            Sesja z dnia 9 stycznia 2014 r. (4)
            Sesja z dnia 27 lutego 2014 r. (21)
            Sesja z dnia 27 marca 2014 r. (10)
            Sesja z dnia 24 kwietnia 2014 r. (5)
            Sesja z dnia 22 maja 2014 r. (6)
            Sesja z dnia 12 czerwca 2014 r. (7)
            Sesja z dnia 3 lipca 2014 r. (10)
            Sesja z dnia 28 sierpnia 2014 r. (7)
            Sesja z dnia 25 września 2014 r. (8)
            Sesja z dnia 30 października 2014 r. (12)
            Sesja z dnia 13 listopada 2014 r. (2)
            Sesja z dnia 1 grudnia 2014 r. (3)
            Sesja z dnia 8 grudnia 2014 r. (1)
            Sesja z dnia 30 grudnia 2014 r. (10)
        2015 (0)
            Sesja z dnia 29 stycznia 2015 r. (6)
            Sesja z dnia 26 lutego 2015 r. (7)
            Sesja z dnia 27 marca 2015 r. (10)
            Sesja z dnia 30 kwietnia 2015 r. (3)
            Sesja z dnia 28 maja 2015 r. (9)
            Sesja z dnia 25 czerwca 2015 r. (9)
            Sesja z dnia 3 lipca 2015 r. (0)
            Sesja z dnia 27 sierpnia 2015 r. (11)
            Sesja z dnia 22 września 2015 r. (11)
            Sesja z dnia 1 października 2015 r. (3)
            Sesja z dnia 29 października 2015 r. (7)
            Sesja z dnia 26 listopada 2015 r. (16)
            Sesja z dnia 3 grudnia 2015 r. (1)
            Sesja z dnia 28 grudnia 2015 r. (12)
        2016 (0)
            Sesja z dnia 27 stycznia 2016 r. (10)
            Sesja z dnia 25 lutego 2016 r. (6)
            Sesja z dnia 24 marca 2016 r. (10)
            Sesja z dnia 28 kwietnia 2016 r. (11)
            Sesja z dnia 25 maja 2016 r. (7)
            Sesja z dnia 23 czerwca 2016 r. (7)
            Sesja z dnia 26 lipca 2016 r. (3)
            Sesja z dnia 18 sierpnia 2016 r. (15)
            Sesja z dnia 29 września 2016 r. (9)
            Sesja z dnia 27 października 2016 r. (10)
            Sesja z dnia 24 listopada 2016 r. (8)
            Sesja z dnia 29 grudnia 2016 r. (14)
        2017 (0)
            Sesja z dnia 26 stycznia 2017 r. (12)
            Sesja z dnia 16 lutego 2017 r. (10)
            Sesja z dnia 23 lutego 2017 r. (1)
            Sesja z dnia 8 marca 2017 r. (1)
            Sesja z dnia 30 marca 2017 r. (15)
            Sesja z dnia 27 kwietnia 2017 r. (7)
            Sesja z dnia 24 maja 2017 r. (8)
            Sesja z dnia 22 czerwca 2017 r. (14)
            Sesja z dnia 24 czerwca 2017 r. (1)
            Sesja z dnia 6 lipca 2017 r. (1)
            Sesja z dnia 24 sierpnia 2017 r. (13)
            Sesja z dnia 28 września 2017 r. (7)
            Sesja z dnia 26 października 2017 r. (11)
            Sesja z dnia 30 listopada 2017 r. (19)
            Sesja z dnia 28 grudnia 2017 r. (14)
        2018 (0)
            Sesja z dnia 1 lutego 2018 r. (7)
            Sesja z dnia 8 marca 2018 r. (1)
            Sesja z dnia 22 marca 2018 r. (14)
            Sesja z dnia 25 kwietnia 2018 r. (14)
            Sesja z dnia 30 maja 2018 r. (9)
            Sesja z dnia 25 czerwca 2018 r. (11)
            Sesja z dnia 30 sierpnia 2018 r. (7)
            Sesja z dnia 6 września 2018 r. (2)
            Sesja z dnia 27 września 2018 r. (3)
            Sesja z dnia 18 października 2018 r. (5)
            Sesja z dnia 22 listopada 2018 r. (7)
            Sesja z dnia 20 grudnia 2018 r. (14)
        2019 (0)
            Sesja z dnia 24 stycznia 2019 r. (11)
            Sesja z dnia 21 lutego 2019 r. (11)
            Sesja z dnia 8 marca 2019 r. (1)
            Sesja z dnia 27 marca 2019 r. (13)
            Sesja z dnia 26 kwietnia 2019 r. (6)
            Sesja z dnia 30 maja 2019 r. (6)
            Sesja z dnia 24 czerwca 2019 r. (10)
            Sesja z dnia 3 lipca 2019 r. (7)
            Sesja z dnia 29 sierpnia 2019 r. (8)
            Sesja z dnia 31 sierpnia 2019 r. (1)
            Sesja z dnia 26 września 2019 r. (13)
            Sesja z dnia 31 października 2019 r. (6)
            Sesja z dnia 21 listopada 2019 r. (12)
            Sesja z dnia 19 grudnia 2019 r. (9)
        2020 (0)
            Sesja z dnia 9 stycznia 2020 r. (6)
            Sesja z dnia 13 lutego 2020 r. (10)
            Sesja z dnia 5 marca 2020 r. (1)
            Sesja z dnia 23 kwietnia 2020 r. (15)
            Sesja z dnia 28 maja 2020 r. (10)
            Sesja z dnia 25 czerwca 2020 r. (8)
            Sesja z dnia 2 lipca 2020 r. (1)
            Sesja z dnia 27 sierpnia 2020 r. (5)
            Sesja z dnia 24 września 2020 r. (6)
            Sesja z dnia 29 października 2020 r. (6)
            Sesja z dnia 26 listopada 2020 r. (14)
            Sesja z dnia 22 grudnia 2020 r. (8)
        2021 (0)
            Sesja z dnia 21 stycznia 2021 r. (7)
            Sesja z dnia 25 lutego 2021 r. (18)
            Sesja z dnia 25 marca 2021 r. (4)
            Sesja z dnia 29 kwietnia 2021 r. (12)
            Sesja z dnia 27 maja 2021 r. (5)
            Sesja z dnia 24 czerwca 2021 r. (11)
            Sesja z dnia 8 lipca 2021 r. (8)
            Sesja z dnia 26 sierpnia 2021 r. (6)
            Sesja z dnia 30 września 2021 r. (10)
            Sesja z dnia 28 października 2021 r. (5)
            Sesja z dnia 25 listopada 2021 r. (9)
            Sesja z dnia 2 grudnia 2021 r. (7)
            Sesja z dnia 30 grudnia 2021 r. (5)
        2022 (0)
            Sesja z dnia 13 stycznia 2022 r. (5)
            Sesja z dnia 27 stycznia 2022 r. (2)
            Sesja z dnia 24 lutego 2022 r. (9)
            Sesja z dnia 10 marca 2022 r. (3)
            Sesja z dnia 31 marca 2022 r. (11)
            Sesja z dnia 11 kwietnia 2022 r. (4)
            Sesja z dnia 28 kwietnia 2022 r. (5)
            Sesja z dnia 27 maja 2022 r. (4)
            Sesja z dnia 23 czerwca 2022 r. (14)
            Sesja z dnia 25 sierpnia 2022 r. (8)
            Sesja z dnia 22 września 2022 r. (3)
            Sesja z dnia 28 września 2022 r. (1)
            Sesja z dnia 20 października 2022 r. (11)
            Sesja z dnia 10 listopada 2022 r. (2)
            Sesja z dnia 18 listopada 2022 r. (10)
            Sesja z dnia 15 grudnia 2022 r. (1)
            Sesja z dnia 29 grudnia 2022 r. (14)
        2023 (0)
            Sesja z dnia 10 stycznia 2023 r. (1)
            Sesja z dnia 26 stycznia 2023 r. (16)
            Sesja z dnia 9 lutego 2023 r. (1)
            Sesja z dnia 23 lutego 2023 r. (6)
            Sesja z dnia 8 marca 2023 r. (2)
            Sesja z dnia 8 marca 2023 r. (1)
            Sesja z dnia 30 marca 2023 r. (4)
            Sesja z dnia 27 kwietnia 2023 r. (5)
            Sesja z dnia 25 maja 2023 r. (4)
            Sesja z dnia 22 czerwca 2023 r. (12)
            Sesja z dnia 24 sierpnia 2023 r. (4)
            Sesja z dnia 28 września 2023 r. (3)
            Sesja z dnia 26 października 2023 r. (7)
            Sesja z dnia 30 listopada 2023 r. (4)
            Sesja z dnia 14 grudnia 2023 r. (5)
            Sesja z dnia 28 grudnia 2023 r. (6)
        2024 (0)
            Sesja z dnia 25 stycznia 2024 r. (9)
            Sesja z dnia 15 lutego 2024 r. (3)
            Sesja z dnia 22 lutego 2024 r. (11)
            Sesja z dnia 8 marca 2024 r. (1)
            Sesja z dnia 21 marca 2024 r. (7)
    Budżet (0)
        2023 (0)
            Budżet Gminy Paczków na 2023 r. (2)
            Kwartalne wykonanie budżetu (4)
            Sprawozdanie z wykonania budżetu (0)
            Zarządzenie 736/2023 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 4.09.2023 r. w sprawie założeń i opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Paczków na 2024 r. (1)
        2022 (0)
            Budżet Gminy Paczków na 2022 r. (2)
            Kwartalne wykonanie budżetu (4)
            Sprawozdanie z wykonania budżetu (1)
            Zarządzenie 573/2022 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 5.09.2022 r. w sprawie założeń i opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Paczków na 2023 r. (1)
        2021 (0)
            Budżet Gminy Paczków na 2021 r. (2)
            Kwartalne wykonanie budżetu (4)
            Zarządzenie nr 411/2021 w sprawie załozeń do opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Paczków na 2022 r. (1)
            Sprawozdanie z wykonania budżetu (4)
        2020 (0)
            Budżet Gminy Paczków na 2020 r. (2)
            Sprawozdanie z wykonania budżetu (2)
            Kwartalne wykonanie budżetu (4)
        2019 (1)
            Budżet Gminy Paczków na 2019 r. (2)
            sprawozdanie z wykonania budżetu (2)
            kwartalne wykonanie budżetu (4)
            Zarządzenie nr 135/2019 z dnia 04.09.2019 r. w sprawie założeń i opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Paczków na 2020 rok. (1)
        2018 (0)
            Zarządzenie nr 431/2017 z dnia 8.09.2017 r. w sprawie założeń i opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Paczków na 2017 rok (1)
            Budżet Gminy Paczków na 2018 r. (3)
            kwartalne wykonanie budżetu (4)
            sprawozdanie z wykonania budżetu (2)
            sprawozdania finansowe Gminy (6)
        2017 (2)
            Zarządzenie nr 60/2016 z dnia 1.09.2016 r. w sprawie założeń i opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Paczków na 2017 r. (1)
            Budżet Gminy Paczków na 2017 r. (4)
            kwartalne wykonanie budżetu (4)
            Sprawozdanie z wykonania budżetu (2)
        2016 (0)
            Zarządzenie nr 55/2015 z dnia 4.09.2015 r. w sprawie założeń i opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Paczków na 2016 (1)
            Budżet Gminy Paczków na 2016 r. (3)
            Kwartalne wykonanie budżetu (4)
            Sprawozdanie z wykonania budżetu (2)
        2015 (2)
            Założenia i opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Paczków na 2015 rok (1)
            Budżet Gminy Paczków na 2015 r. (3)
            Kwartalne wykonanie budżetu (4)
            Sprawozdanie z wykonania budżetu (2)
        2014 (0)
            Zarządzenie nr 52/2013 z dnia 13.08.2013 r. w sprawie założeń i opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Paczków na 2014 (1)
            Budżet Gminy Paczków na 2014 r. (3)
            Kwartalne wykonanie budżetu (4)
            Sprawozdanie z wykonania budżetu (2)
            Projekt uchwały budżetowej Gminy Paczków na 2014 r. (2)
        2013 (0)
            Założenia i opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Paczków na 2013 rok (1)
            Budżet Gminy Paczków na 2013 r. (3)
            Kwartalne wykonanie budżetu (4)
            Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Paczków za 2013 r. (2)
        2012 (0)
            Budżet Gminy Paczków na 2012 r. (2)
            Kwartalne wykonanie budżetu (4)
            Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Paczków (2)
        2011 (11)
        2010 (11)
        2008 (1)
        2009 (1)
        2007 (1)
        2006 (1)
        2005 (1)
    Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych (0)
        2018 (0)
            Placówka Wsparcia Dziennego (1)
            Przedszkole Publiczne nr 1 (1)
            Przedszkole Publiczne Nr 2 (1)
            Przedszkole Publiczne Nr 3 (1)
            Zespół Szkół Gimnazjalnych (1)
            Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamienicy (1)
            Żłobek (1)
            Urząd Miejski (1)
        2019 (0)
            Placówka Wsparcia Dziennego (1)
            Przedszkole Publiczne Nr 1 (1)
            Przedszkole Publiczne Nr 2 (1)
            Przedszkole Publiczne Nr 3 (1)
            Zespół Szkół Gimnazjalnych (1)
            Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamienicy (1)
            Żłobek (1)
            Urząd Miejski (1)
            Gmina Paczków (1)
        2020 (0)
            Placówka Wsparcia Dziennego (1)
            Przedszkole Publiczne nr 1 (1)
            Przedszkole Publiczne nr 2 (1)
            Przedszkole Publiczne nr 3 (1)
            Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kamienicy (1)
            Żłobek (1)
            Urząd Miejski (1)
            Gmina Paczków (1)
        2021 (0)
            Urząd Miejski (1)
            Gmina Paczków (2)
        2022 (0)
            Urząd Miejski (1)
            Gmina Paczków (1)
    Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (18)
    Programy (0)
        Plan Rozwoju Lokalnego (1)
        Lokalny Program Rewitalizacji (2)
        Program Ochrony Środowiska (1)
        Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (1)
        Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych (1)
        Gminny Program Opieki Nad Zabytkami (2)
        Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2020 (1)
        Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest (1)
        Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Paczków (0)
        Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Paczków (1)
        Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Paczków (1)
    ZBIÓR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO (0)
        ZBIÓR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO (0)
            Alkohol (1)
            Drogi i parkingi (1)
            Działalność pożytku publicznego (1)
            Finanse publiczne (1)
            Odpady komunalne (1)
            Jednostka pomocnicza gminy (1)
            Kultura (1)
            Oświata (1)
            Pomoc społeczna (1)
            Sport i rekreacja (1)
            Statuty (1)
            Okręgi wyborcze i obwody głosowania (1)
            Zabytki (1)
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (1)
            Cmentarze (1)
            Czynsze (1)
            Dotacje (1)
            Karta Nauczyciela (1)
            Mieszkaniowe zasoby Gminy (1)
            Pomniki, tablice upamiętniające, tytuły honorowe (1)
            Targowiska (1)
            Transport zbiorowy (1)
            Umowy (1)
            Użytkowanie wieczyste (1)
            Zwierzęta (1)
            Podatki i opłaty lokalne (1)
            Nazwy ulic (1)
            Budżet (1)
            Inicjatywa obywatelska (1)
            Ochrona Środowiska (0)
    Petycje (1)
        2019 (2)
        2020 (3)
        2021 (3)
        Roczna informacja o petycjach wniesionych do Burmistrza Gminy Paczków lub Rady Miejskiej w Paczkowie (8)
    Dzienniki Urzędowe Województwa Oposlkiego (1)
    Dzienniki Ustaw (1)
    Monitor Polski (1)

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
    Przetargi (156)
    Postępowania zakończone (0)
        2015 (8)
        2014 (15)
        2013 (9)
        2012 (11)
        2011 (20)
        2010 (18)
        2009 (19)
        2008 (11)
        2007 (21)
        2006 (26)
        2005 (18)
        2004 (25)
        2003 (19)
        2016 (1)
    Zapytania ofertowe (586)
    Przetargi, zapytania ofertowe - Jednostki Organizacyjne Gminy (216)
    Plan postepowań o udzielenie zamówień (1)
    RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW (3)

NIERUCHOMOŚCI
    Wykazy (0)
        Sprzedaż bezprzetargowa (2)
        Sprzedaż przetargowa (4)
    Przetargi (1)
    Najem (6)
    Dzierżawa (7)
    Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności (1)
    Wniosek dotyczący zbycia lokalu mieszkalnego (1)
    Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego (1)

PODATKI I OPŁATY LOKALNE
    Podatek od nieruchomości (11)
        Regionalna pomoc inwestycyjna na nowe inwestycje (1)
        Regionalna pomoc inwestycyjna na nowe miejsca pracy (1)
        Uchwała pomoc de minimis na nowe inwestycje (1)
    Podatek rolny (5)
    Podatek leśny (5)
    Podatek od środków transportowych (6)
    Opłata targowa (2)
    Wykazy udzielonych zwolnień (9)
    Indywidualne interpretacje podatkowe (3)
    Kontrola podatkowa (1)

OPŁATA ŚMIECIOWA
    Deklaracje (1)
    Wybór metody ustalenia opłaty (2)
    Regulamin utrzymania czystości i porządku (2)
    Terminy (1)
    Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (3)
    Harmonogram odbioru odpadów (1)
    Ustalenie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy (2)
    Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi (1)
    Sprawozdania (4)
    Rejestr usług regulowanych w zakresie odbioru odpadów komunalnych (1)
    Wykaz punktów zbierania odpadów (2)

OCHRONA ŚRODOWISKA
    Informacje (28)
    Zawiadomienia (129)
    Formularze do pobrania (6)
    Sprawozdania (1)
    System Informacji o Środowisku (1)
    Dotacje - modernizacja ogrzewania (1)
    Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (1)
    Odbiór ścieków (8)
    Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków (1)
    Program Ochrony Powietrza (0)
        Sprawozdania okresowe (1)

KONTROLE
    Kontrole (2)
        2004 (1)
        2005 (1)
        2006 (1)
        2007 (1)
        2008 (1)
        2009 (1)
        2010 (16)
        2011 (10)
        2012 (6)
        2013 (8)
        2014 (9)
        2015 (8)
        2016 (6)
        2019 (1)
        Kontrole wewnętrzne (1)
    Plan kontroli (7)

NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
    Ogłoszenia o naborze (54)
    Wyniki naboru (61)
    Kwestionariusz osobowy (1)
    Ogłoszenia (2)
    Informacje (1)
    Ogłoszenia o naborze - jednostki organizacyjne (28)
    Wyniki naboru - jednostki organizacyjne (3)

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
    Ogłoszenia o konkursach (2)
    Wyniki konkursów (4)
    Informacje (2)
    Sprawozdania (0)
        2011 (1)
        2012 (1)
        2013 (1)
        2014 (1)
        2015 (1)
        2016 (1)
        2017 (1)
        2018 (1)
        2019 (1)
        2020 (1)
        2021 (1)
        2022 (1)
    Pliki do pobrania (1)
    Tryb pozakonkursowy (4)
    Praca w komisji konkursowej (1)

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
    Radni (0)
        2018-2023 (0)
            Barabasz Wiesław (1)
            Janik Stanisław (1)
            Jurek Barbara (1)
            Korytkowska Beata (1)
            Kurowska Wiesława (1)
            Maciejewska Barbara (1)
            Maluch Małgorzata (1)
            Motyka Katarzyna (1)
            Sokołowski Piotr (1)
            Stano Małgorzata (1)
            Sypek Aneta (1)
            Szlosek Ewa (1)
            Tetłak Przemysław (1)
            Wiśniowski Bronisław (1)
            Zuziak Bogdan (1)
    Burmistrz (1)
    Sekretarz Gminy (1)
    Skarbnik Gminy (1)
    Pracownicy Urzędu (0)
        Marcin Szaleniec - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji (1)
        . (0)
    Pracownicy jednostek organizacyjnych (21)

SPRAWY SPOŁECZNE

INFORMACJE
    Instrukcje obsługi (1)
    Niepublikowane w BIP (0)
    Statystyka (0)
    Redakcja (1)

Wybory ławników 2024 - 2027
    Komunikat w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników na kadencję 2024 - 2027 (1)

KONTROLA ZARZĄDCZA - OŚWIADCZENIA KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
    Informacje (1)

BUDŻET OBYWATELSKI GMINY PACZKÓW
    Regulamin (1)
    Budżet obywatelski 2015 (0)
        Harmonogram (1)
        Formularze do pobrania (1)
        Lista dopuszczonych do głosowania zgłoszeń projektów (1)
        Lista odrzuconych i wycofanych zgłoszeń projektów (1)
        Wyniki głosowania (1)
    Budżet obywatelski 2016 (0)
        Harmonogram (1)
        Formularze do pobrania (1)
        Lista zgłoszonych zadań (1)
        Lista dopuszczonych do głosowania zgłoszeń projektów (1)
        Wyniki głosowania (1)
    Budżet obywatelski 2017 (0)
        Harmonogram (1)
        Formularze do pobrania (1)
        Lista dopuszczonych do głosowania zgłoszen projektów budzetu obywatelskiego (1)
        Wyniki głosowania (1)
    Budżet obywatelski 2018 (4)
    Budżet obywatelski 2019 (4)

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
    Informacje (1)
    Druki do pobrania (0)

ZGROMADZENIA PUBLICZNE
    Informacje (1)
    Zgromadzenia (0)
    Formularze do pobrania (2)

WYBORY
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 (18)
    Wybory samorządowe 2014 (27)
    Wybory Prezydenckie 2015 (16)
    Referendum 2015 (13)
    Wybory Parlamentarne 2015 (14)
    Wybory samorządowe 2018 (36)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 (15)
    Wybory Parlamentarne 2019 (24)
    Wybory Prezydenckie 2020 (39)
    Wybory Parlamentarne 2023 (20)
    WYbory Samorządowe 2024 (33)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 (1)

PARTNERSTWO NYSKIE 2020
    Raporty (4)
    Obwieszczenia (1)
    Strategia Rozwoju (1)
    Strategia Transportu (2)
    Monitoring (3)

ZABYTKI
    Dotacja - Ogłoszenia o naborze (1)
    Wykaz obiektów zabytkowych (1)

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI
    Informacje (5)

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI
    Informacje (15)

OŚWIATA
    Informacje (1)
    Dotacje oświatowe (1)
    Młodzieżowe Forum Samorządowe (1)

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa
    Informacje (1)

Ochrona danych osobowych
    Obowiązek informacyjny (1)

RAPORT O STANIE GMINY
    2018 (1)
    2019 (1)
    2020 (2)
    2021 (2)
    2022 (2)

Skargi i wnioski
    Skargi i wnioski (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij