Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Paczkowie

Kolorowy pasek

Zarządzenia 2009


TREŚĆ ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA GMINY PACZKÓW DOSTĘPNA JEST W URZĘDZIE MIEJSKIM, POKÓJ NR 14


ZARZĄDZENIA BURMISTRZA JAKO ORGANU


Zarządzenie nr 201/09 z dnia 05.01.2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2009 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu, kultury oraz ochrony zdrowia.

Zarządzenie nr 202/09 z dnia 07.01.2009 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.

Zarządzenie nr 203/09 z dnia 08.01.2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.

Zarządzenie nr 204/09 z dnia 13.01.2009 r. w sprawie zwolnienia opłaty stałej za realizację świadczeń w zakresie ponad ustalone podstawy programowe wychowania przedszkolnego w Przedszkolach Publicznych prowadzonych przez Gminę Paczków.

Zarządzenie nr 205/09 z dnia 16.01.2009 r. w sprawie ustalenia opłat za przyjęcie odpadów na Gminne Składowisko Odpadów Komunlanych w Ujeźdźcu.

Zarządzenie nr 206/09 z dnia 20.01.2009 r. w sprawie zwolnienia opłaty stałej za realizację świadczeń w zakresie ponad ustalone podstawy programowe wychowania przedszkolnego w Przedszkolach Publicznych prowadzonych przez Gminę Paczków.

Zarządzenie nr 207/09 z dnia 21.01.2009 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko na kandydata na Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ujeźdźcu.

Zarządzenie nr 208/09 z dnia 29.01.2009 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Trzeboszowicach.

Zarządzenie nr 209/09 z dnia 02.02.2009 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów będących własnością Gminy Paczków.

Zarządzenie nr 210/09 z dnia 06.02.2009 r. w sprawie przekazania Sołectwu Stary Paczków pomieszczeń po byłej Szkole Podstawowej w Starym Paczkowie.

Zarządzenie nr 211/09 z dnia 10.02.2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie nr 212/09 z dnia 18.01.2009 r. w sprawie zwolnienia opłaty stałej za realizację świadczeń w zakresie ponad ustalone podstawy programowe wychowania przedszkolnego w Przedszkolach Publicznych prowadzonych przez Gminę Paczków.

Zarządzenie nr 213/09 z dnia 23.02.2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2009 r.

Zarządzenie nr 214/09 z dnia 23.02.2009 r. w sprawie upoważnienia do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

Zarządzenie nr 215/09 z dnia 24.02.2009 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

Zarządzenie nr 216/09 z dnia 24.01.2009 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ujeźdźcu.

Zarządzenie nr 217/09 z dnia 03.03.2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2009 r.

Zarządzenie nr 218/09 z dnia 05.03.2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2009 r.

Zarządzenie nr 219/09 z dnia 05.03.2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2009 r.

Zarządzenie nr 220/009 z dnia 05.03.2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2009 r.

Zarządzenie nr 221/009 z dnia 10.03.2009 r. w sprawie zwolnienia z opłaty stałej za realizację świadczeń w zakresie ponad ustalone podstawy programowe wychowania przedszkolnego w Przedszkolach Publicznych prowadzonych przez Gminę Paczków.

Zarządzenie nr 222/009 z dnia 12.03.2009 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta paczków na lata 2007-2013.

Zarządzenie nr 223/09 z dnia 16.03.2009 r. w sprawie zwolnienia z opłaty stałej za realizację świadczeń w zakresie ponad ustalone podstawy programowe wychowania przedszkolnego w Przedszkolach Publicznych prowadzonych przez Gminę Paczków.

Zarządzenie nr 224/09 z dnia 10603.2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2009 r.

Zarządzenie nr 225/09 z dnia 10.03.2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2009 r.

Zarządzenie nr 226/09 z dnia 10.03.2009 r. w sprawie zmiany  budżetu Gminy Paczków na 2009 r.

Zarządzenie nr 227/09 z dnia 17.03.2009 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie nr 228/09 z dnia 17.03.2009 r. w sprawie ustalenia innego niż 31 marca 2009 r. terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomośi gruntowej.

Zarządzenie nr 229/09 z dnia 18.03.2009 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie nr 230/09 z dnia 18.03.2009 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Zarządzenie nr 231/09 z dnia 26.03.2009 r. w sprawie ustalenia innego niż 31 marca 2009 r. terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomośi gruntowej.

Zarządzenie nr 232/09 z dnia 26.03.2009 r. w sprawie ustalenia innego niż 31 marca 2009 r. terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomośi gruntowej.

Zarządzenie nr 233/09 z dnia 26.03.2009 r. w sprawie ustalenia innego niż 31 marca 2009 r. terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie nr 234/09 z dnia 30.03.2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników, emerytów, rencistów przedszkoli jednooddziałowych na terenie Gminy Paczków.

Zarządzenie nr 235/09 z dnia 31.03.2009 r. w zmiany budżetu Gminy Paczków na 2009 r.

Zarządzenie nr 236/09 z dnia 31.03.2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2009 r.

Zarządzenie nr 237/009 z dnia 01.04.2009 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentupieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.

Zarządzenie nr 238/09 z dnia 07.04.2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie nr 239/09 z dnia 15.04.2009 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie.

Zarządzenie nr 240/09 z dnia 15.04.2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 209/2009 Burmistrza Gminy Paczków.

Zarządzenie nr 241/09 z dnia 15.04.2009 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania dopłat nauczycieli.

Zarządzenie nr 242/09 z dnia 23.04.2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2009 r.

Zarządzenie nr 243/09 z dnia 24.04.2009 r. w sprawie ustalenia siedzib Obwodowych Komisji wyborczych na terenie Gminy Paczków.

Zarządzenie nr 244/09 z dnia 29.04.2009 r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego wraz z prawem własności ułamkowej części gruntu w drodze przetardgu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 245/09 z dnia 29.04.2009 r. w sprawie zbycia lokalu użytkowego wraz z prawem własności ułamkowej części gruntu w drodze przetardgu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 246/09 z dnia 30.04.2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2009 r.

Zarządzenie nr 247/09 z dnia 30.04.2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2009 r.

Zarządzenie nr 248/09 z dnia 05.05.2009 r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej w Ujeźdźcu.

Zarządzenie nr 249/09 z dnia 07.05.2009 r. w sprawie odroczenia płatności.

Zarządzenie nr 250/09 z dnia 13.05.2009 r. w sprawie zbycia lokalu użytkowego wraz z prawem własności ułamkowej części gruntu w drodze przetardgu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 251/09 z dnia 14.05.2009 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Paczków.

Zarządzenie nr 252/09 z dnia 15.05.2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2009 r.

Zarządzenie nr 253/09 z dnia 15.05.2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2009 r.

Zarządzenie nr 254/09 z dnia 22.05.2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej w drodze przetardgu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 255/09 z dnia 25.05.2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w przedszkolach jednooddziałowych na terenie Gminy Paczków.

Zarządzenie nr 256/09 z dnia 25.05.2009 r. w sprawie powołania składu zespołu oceniającego w celu ponownego ustalenia oceny Dyrektora PSP nr 3 w Paczkowie.

Zarządzenie nr 257/09 z dnia 27.05.2009 r. w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej nr 11 w Unikowicach.

Zarządzenie nr 258/09 z dnia 28.05.2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2009 r.

Zarządzenie nr 259/09 z dnia 01.06.2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w drodze przetardgu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 260/09 z dnia 03.06.2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2009 r.

Zarządzenie nr 261/09 z dnia 03.06.2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2009 r.

Zarządzenie nr 263/09 z dnia 04.06.2009 r. w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Dziewiętlicach.

Zarządzenie nr 264/09 z dnia 10.06.2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2009 r.

Zarządzenie nr 265/09 z dnia 17.06.2009 r. w sprawie odmowy rozłożenia płatności na raty.

Zarządzenie nr 266/09 z dnia 18.06.2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2009 r.

Zarządzenie nr 267/09 z dnia 18.06.2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2009 r.

Zarządzenie nr 268/09 z dnia 18.06.2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2009 r.

Zarządzenie nr 269/09 z dnia 25.06.2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2009 r.

Zarządzenie nr 270/09 z dnia 30.06.2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2009 r.

Zarządzenie nr 271/09 z dnia 30.06.2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2009 r.

Zarządzenie nr 272/09 z dnia 06.07.2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2009 r.

Zarządzenie nr 273/09 z dnia 07.07.2009 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Zarządzenie nr 274/09 z dnia 08.07.2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2009 r.

 

Zarządzenie nr 275/09 z dnia 09.07.2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2009 r.

 

Zarządzenie nr 276/09 z dnia 15.07.2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2009 r.

Zarządzenie nr 277/09 z dnia 22.07.2009 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Trzeboszowicach.

Zarządzenie nr 278/09 z dnia 23.07.2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2009 r.


Zarządzenie nr 279/09 z dnia 29.07.2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia 209/2009 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 2 lutego 2009 r.

Zarządzenie nr 280/09 z dnia 05.08.2009 r. w sprawie umorzenia wierzytelności Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

Zarządzenie nr 281/09 z dnia 05.08.2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2009 r.

Zarządzenie nr 282/09 z dnia 05.08.2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2009 r.

Zarządzenie nr 283/09 z dnia 05.08.2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2009 r.

 

Zarządzenie nr 284/09 z dnia 11.08.2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2009 r.

Zarządzenie nr 285/09 z dnia 18.08.2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2009 r.

 

Zarządzenie nr 286/09 z dnia 20.08.2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2009 r.

 

Zarządzenie nr 287/09 z dnia 21.08.2009 r. w sprawie zbycia lokalu użytkowego wraz z prawem własności ułamkowej części gruntu w drodze przetardgu ustnego nieograniczonego.

 

Zarządzenie nr 288/09 z dnia 28.08.2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2009 r.

 

Zarządzenie nr 289/09 z dnia 28.08.2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2009 r.


Zarządzenie nr 290/09 z dnia 28.08.2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2009 r.

 

Zarządzenie nr 291/09 z dnia 28.08.2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2009 r.

 

Zarządzenie nr 292/09 z dnia 31.08.2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2009 r.

 

Zarządzenie nr 294/09 z dnia 09.09.2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2009 r.

Zarządzenie nr 295/09 z dnia 09.09.2009 r. w sprawie oddania w uzytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym gruntu i nieodpłatnego przeniesienia prawa własności budynków, innych urządzeń i lokali.

Zarządzenie nr 296/09 z dnia 18.09.2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2009 r.

Zarządzenie nr 297/09 z dnia 18.09.2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2009 r.

 

Zarządzenie nr 298/09 z dnia 18.09.2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2009 r.

Zarządzenie nr 299/09 z dnia 30.09.2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2009 r.

Zarządzenie nr 300/09 z dnia 30.09.2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2009 r.

Zarządzenie nr 301/09 z dnia 30.09.2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2009 r.

Zarządzenie nr 302/09 z dnia 06.10.2009 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Paczków nieruchomości

Zarządzenie nr 304/09 z dnia 09.10.2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2009 r.

Zarządzenie nr 305/09 z dnia 13.10.2009 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Paczków.

Zarządzenie nr 306/09 z dnia 15.10.2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2009 r.

Zarządzenie nr 307/09 z dnia 15.10.2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2009 r.

Zarządzenie nr 308/09 z dnia 16.10.2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2009 r.

Zarządzenie nr 309/09 z dnia 16.10.2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2009 r.

Zarządzenie nr 310/09 z dnia 23.10.2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2009 r.

Zarządzenie nr 311/09 z dnia 23.10.2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2009 r.

Zarządzenie nr 312/09 z dnia 30.10.2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2009 r.

Zarządzenie nr 313/09 z dnia 06.11.2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2009 r.


Zarządzenie nr 314/09 z dnia 06.11.2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2009 r.


Zarządzenie nr 315/09 z dnia 06.11.2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2009 r
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA JAKO KIEROWNIKA

Zarządzenie nr 1/09 z dnia 05.01.2009 r. w sprawie odmowy umorzenia mandatu kredytowanego.

Zarządzenie nr 2/09 z dnia 06.01.2009 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Zakładzie Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Paczkowie.

Zarządzenie nr 3/09 z dnia 29.01.2009 r. w sprawie powołania Zespołu Opiniującego oferty w celu przedłożenia propozycji co do wyboru oferty oraz wprowadzenia Regulaminu Pracy.

Zarządzenie nr 4/09 z dnia 29.01.2009 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

Zarządzenie nr 5/09 z dnia 30.01.2009 r. w sprawie powołania Komisji rekrytacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. rozwoju lokalnego.

Zarządzenie nr 6/09 z dnia 06.02.2009 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji.

Zarządzenie nr 7/09 z dnia 11.02.2009 r. w sprawie wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za  przekazywanie akt do archiwum zakładowego.

Zarządzenie nr 8/09 z dnia 11.02.2009 r. w sprawie ustalenia przekazywania akt do archiwum zakładowego.

Zarządzenie nr 9/09 z dnia 11.02.2009 r. w sprawie umorzenia opłaty adiacenckiej.

Zarządzenie nr 10/09 z dnia 19.02.2009 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Paczkowie.

Zarządzenie nr 11/09 z dnia 03.03.04.2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 12/09 z dnia 10.04.2009 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Urzędzie Miejskim w Paczkowie (Wydział GKiR).

Zarządzenie nr 13/09 z dnia 10.04.2009 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Urzędzie Miejskim w Paczkowie (Wydział Organizacyjny).

Zarządzenie nr 14/09 z dnia 17.03.2009 r. w sprawie powołania Komisji celem dokonania przeglądu dokumentów zawierajacych informacje niejawne, aktualizacji nadanych klauzul tajności, wyodrębnienia dokumentów archiwalnych.

Zarządzenie nr 14/09 z dnia 17.03.2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu służby przygotowawczej i egzaminu kończącego słuzbę przygotowawczą.

Zarządzenie nr 15/09 z dnia 23.03.2009 r. w sprawie wyznaczenia osoby upoważnionej do wykonywania wobec Burmistrza Gminy Paczków czynności z zakresu prawa pracy.

Zarządzenie nr 16/09 z dnia 31.03.2009 r. w sprawie umorzenia odsetek od zaległości w opłatach wieczystego użytkowania.

Zarządzenie nr 17/09 z dnia 31.03.2009 r. w sprawie umorzenia mandatu kredytowanego.

Zarządzenie nr 18/09 z dnia 31.03.2009 r. w sprawie umorzenia odsetek od zaległości z tytułu wykupu lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie nr 19/09 z dnia 07.04.2009 r. w sprawie ustalenia koordynatora gminnego obsługi inormatycznej w wyborach do parlamentu Europejskiego.

Zarządzenie nr 20/09 z dnia 16.04.2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 21/09 z dnia 16.04.2009 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Urzędzie Miejskim w Paczkowie.

Zarządzenie nr 22/09 z dnia 20.04.2009 r. w sprawie odmowy umorzenia mandatu kredytowanego.

Zarządzenie nr 23/09 z dnia 20.04.2009 r. w sprawie odmowy umorzenia mandatu kredytowanego.

Zarządzenie nr 24/09 z dnia 24.04.2009 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbaniztyczno - Architektonicznej oraz ustalenia jej organziacji i trybu działania.

Zarządzenie nr 25/09 z dnia 24.04.2009 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Gminnym Centrum Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Paczkowie.

Zarządzenie nr 26/09 z dnia 06.05.2009 r. w sprawie umorzenia mandatu kredytowanego.

Zarządzenie nr 27/09 z dnia 06.05.2009 r. w sprawie umorzenia zaległego czynszu dzierżawnego.

Zarządzenie nr 28/09 z dnia 07.15.2009 r. w sprawie umorzenia części należności z tyt. wykupu lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie nr 29/09 z dnia 08.05.2009 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Publicznym Przedszkolu w Gościcach.

Zarządzenie nr 30/09 z dnia 12.05.2009 r. w sprawie ustalenia operatrów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Zarządzenie nr 31/09 z dnia 19.05.2009 r. w sprawie umorzenia zaległych czynszów dzierżawnych za 2005 rok, których termin wymagalności (3 lata) uległ przedawnieniu

Zarządzenie nr 32/09 z dnia 22.05.2009 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w PSP nr 3 w Paczkowie.

Zarządzenie nr 33/09 z dnia 01.06.2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Paczkowie do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

Zarządzenie nr 34/09 z dnia 04.06.2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 35/09 z dnia 04.06.2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 36/09 z dnia 15.06.2009 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunlanych na terenie Gminy Paczków.  

Zarządzenie nr 37/09 z dnia 22.06.2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia dot. ocen kwalifikacyjnych pracowników urzędu.

Zarządzenie nr 38/09 z dnia 24.06.2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 39/09 z dnia 24.06.2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 40/09 z dnia 24.06.2009 r. w sprawie umorzenia zaległego czynszu dzierżawnego.

Zarządzenie nr 41/09 z dnia 24.06.2009 r. w sprawie umorzenia kosztów upomnienia.

Zarządzenie nr 42/09 z dnia 29.06.2009 r. w sprawie powołania komisji do oceny szkód powodziowych mieszkańców Gminy Paczków.

Zarządzenie nr 43/09 z dnia 29.06.2009 r. w sprawie powołania komisji do oceny szkód powodziowych mieszkańców Gminy Paczków.

Zarządzenie nr 44/09 z dnia 29.06.2009 r. w sprawie przedłużenia kontroli problemowej w PSP nr 3 w Paczkowie.

Zarządzenie nr 45/09 z dnia 30.06.2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Paczkowie.

Zarządzenie nr 46/09 z dnia 30.06.2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

Zarządzenie nr 47/09 z dnia 30.06.2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników pracowników Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

Zarządzenie nr 48/09 z dnia 30.06.2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowej oceny pracowników Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

Zarządzenie nr 49/09 z dnia 01.07.2009 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

Zarządzenie nr 50/09 z dnia 01.07.2009 r. w sprawie powołania komisji do szacowania szkód powodziowych w infrastrukturze komunalnej spowodowanych przez powódź, która wystąpiła w dniach 26-27 czerwca 2009 r na terenie Gminy Paczków.

Zarządzenie nr 51/09 z dnia 01.07.2009 r. w sprawie powołania Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i dziiałqach specjalnych produkcji rolnej spowodowaną klęską niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. 

Zarządzenie nr 52/09 z dnia 30.06.2009 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 53/09 z dnia 03.07.2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Paczków

Zarządzenie nr 54/09 z dnia 08.07.2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 55/09 z dnia 08.07.2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 56/09 z dnia 10.07.2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 58/09 z dnia 13.07.2009 r. w sprawie powołania Komisji do oceny szkód powodziowych mieszkańców Gminy Paczków.

Zarządzenie nr 57/09 z dnia 10.07.2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 59/09 z dnia 16.07.2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 60/09 z dnia 27.07.2009 r. w sprawie umorzenia kosztów upomnienia.

Zarządzenie nr 61/09 z dnia 12.08.2009 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Wydziale Gospodarki Komunalnej i rolnictwa Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

Zarządzenie nr 62/09 z dnia 13.08.2009 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Paczkowie.

Zarządzenie nr 63/09 z dnia 03.09.2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Gminy Paczków nr 24/2009 z dnia 24.04.2009 r.

Zarządzenie nr 64/09 z dnia 07.09.2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 65/09 z dnia 07.09.2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 66/09 z dnia 07.09.2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 67/09 z dnia 07.09.2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 68/09 z dnia 11.09.2009 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Gminnym centrum Sportu i rekreacji.

Zarządzenie nr 69/09 z dnia 18.09.2009 r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2010 r.

Zarządzenie nr 70/09 z dnia 24109.2009 r. w sprawie odmowy umorzenia opłaty za wieczyste uzytkowanie Pollena Silesia Sp. z o.o. w upadłości

Zarządzenie nr 71/09 z dnia 24.09.2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 72/09 z dnia 25.09.2009 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Bibliotece Publicznej w Paczkowie

Zarządzenie nr 73/09 z dnia 28.09.2009 r. w sprawie umorzenia mandatów kredytowanych nałożonych przez Straż Miejską w latach 2004 i 2005 

Zarządzenie nr 74/09 z dnia 30.09.2009 r. w sprawie umorzenia grzywny.

Zarządzenie nr 75/09 z dnia 30.09.2009 r. w sprawie odmowy umorzenia zaległego czynszu dzierżawnego.

Zarządzenie nr 76/09 z dnia 07.10.2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 78/09 z dnia 08.10.2009 r. w sprawie umorzenia kosztów upomnienia.

Zarządzenie nr 79/09 z dnia 08.10.2009 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. wymairu podatków i ewidencji dochodów budżetowych.

Zarządzenie nr 79/09 z dnia 08.10.2009 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. oświaty.

Zarządzenia nr 80/09 z dnia 16.10.2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 81/09 z dnia 16.10.2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 82/09 z dnia 16.10.2009 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie.

Zarządzenie nr 83/09 z dnia 16.10.2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu oraz powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie.

Zarządzenie nr 84/09 z dnia 26.10.2009 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Publicznym Przedszkolu w Starym Paczkowie.

Zarządzenie nr 85/09 z dnia 28.10.2009 r. w sprawie umorzenia kosztów upomnienia.

Zarządzenie nr 86/09 z dnia 28.10.2009 r. w sprawie umorzenia kosztów upomnienia.

Zarządzenie nr 87/09 z dnia 30.10.2009 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Publicznym Przedszkolu w Wilamowej.

Zarządzenie nr 88/09 z dnia 03.11.2009 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Publicznym Przedszkolu w Trzeboszowicach.

Zarządzenie nr 89/09 z dnia 03.11.2009 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej realizacji inwestycji przeprowadzonej przez Radę Sołecką w Lisich Katach pod nazwą - budowa ogrodzenia na boisku sportowym.

Zarządzenie nr 93/09 z dnia 10.11.2009 r. w sprawie odmowy umorzenia czynszu dzierżawnego.

Zarządzenie nr 91/09 z dnia 12.11.2009 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Publicznym Przedszkolu w Dziewiętlicach.

Zarządzenie nr 92/09 z dnia 12.11.2009 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Publicznym Przedszkolu w Ujeźdźcu.

Zarządzenie nr 93/09 z dnia 12.11.2009 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Publicznym Przedszkolu w Unikowicach.

Zarządzenie nr 94/09 z dnia 17.11.2009 r. w sprawie wprowadzenia symboli uzupełniających.

Zarządzenie nr 95/09 z dnia 23.11.2009 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Paczkowie.

Zarządzenie nr 96/09 z dnia 23.11.2009 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Paczkowie.

Zarządzenie nr 97/09 z dnia 23.11.2009 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Publicznym Przedszkolu z Oddziałem Przedszkolnym nr 3 w Paczkowie.

Zarządzenie nr 98/09 z dnia 23.11.2009 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej.

Zarządzenie nr 99/09 z dnia 23.11.2009 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenie nr 100/09 z dnia 01.12.2009 r. w sprawie umorzenia kosztów upomnienia.

Zarządzenie nr 101/09 z dnia 01.12.2009 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Gimnazjum Publicznym w Paczkowie.

Zarządzenie nr 102/09 z dnia 01.12.2009 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Kamienicy.

Zarządzenie nr 103/09 z dnia 01.12.2009 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Trzeboszowicach.

Zarządzenie nr 104/09 z dnia 01.12.2009 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Paczkowie.


Zarządzenie nr 105/09 z dnia 10.12.2009 r. w sprawie umorzenia mandatów kredytowych nałozonych przez Straż Miejską w Paczkowie.

Zarządzenie nr 106/09 z dnia 16.12.2009 r. w sprawie wprowadzenia symboli uzupełniających.

Zarządzenie nr 107/09 z dnia 17.12.2009 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Paczkowie.

Zarządzenie nr 108/09 z dnia 22.12.2009 r. w sprawie przyznania nagrody dla pracowników zatrudnionych na podstawie powołania w Urzędzie Miejskim w Paczkowie.

 

Zarządzenie nr 109/09 z dnia 22.12.2009 r. w sprawie umorzenia opłat dodatkowych wystawionych w okresie od 01.01.2008 r. - 30.09.2009 r. za mieopłacony postój w Strefie Płatnego parkowania, wobec których wszczęcie egzekucji jest niecelowe ze względu na koszty egzekucyjne, dla zobowiązanych mających miejsce zamieszkania za granicą oraz posuadaujących rejestry tymczasowe.

 

Zarządzenie nr 110/09 z dnia 29.12.2009 r. w sprawie umorzenia części nalezności z tytułu wykupu lokalu mieszkalnego.

 

Zarządzenie nr 111/09 z dnia 28.12.2009 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Ośrodku Kultury i Rekreacji w Paczkowie.

 

Zarządzenie nr 112/09 z dnia 28.12.2009 r. w sprawie powołania komisji odbiorów końcowych do zadań pn. przebudowa drogi gminnej dz. nr 505, 496, 498 w miejscowości Dziewiętlice, przebudowa drogi gminnej dz. nr 510/2 w miejscowości Dziewiętlice oraz odbudowa mostu drogowego nr 8 w miejscowości Dziewiętlice.

 

Zarządzenie nr 113/09 z dnia 30.12.2009 r. w sprawie umorzenia zaległych opłat z tytułu wieczystego użytkowania za 2005 rok, których termin wymagalności (3 lata) uległ przedawnieniu.

 

Zarządzenie nr 114/09 z dnia 30.12.2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 59/2003.

 

 

 

 

 

 


 

Metadane

Źródło informacji:Joanna Bodyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Joanna Bodyk
Data wprowadzenia:2009-09-07 13:20:31
Opublikował:Joanna Bodyk
Data publikacji:2009-09-07 13:20:46
Ostatnia zmiana:2011-03-25 08:18:16
Ilość wyświetleń:3364

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij