Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Paczkowie

Kolorowy pasek

Zarządzenia 2008ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY PACZKÓW JAKO ORGANU


TREŚĆ ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA GMINY PACZKÓW DOSTĘPNA JEST W URZĘDZIE MIEJSKIM, POKÓJ NR 14

Zarządzenie nr 109/08 z dnia 03.01.2008 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania dopłat nauczycieli do czesnego za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane.

Zarządzenie nr 110/08 z dnia 09.01.2008 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Paczkowie.

Zarządzenie nr 111/08 z dnia 18.02.2008 r. w sprawie umorzenia wierzytelności Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

Zarządzenie nr 112/08 z dnia 19.02.2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Zarządzenie nr 113/08 z dnia 19.02.2008 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązów Dyrektora Publicznego Przedszkola w Ujeźdźcu.

Zarządzenie nr 114/08 z dnia 03.03.2008 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącvych mienie komunalne w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie nr 115/08 z dnia 03.03.2008 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 116/08 z dnia 03.03.2008 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 117/08 z dnia 10.03.2008 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od zapłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

Zarządzenie nr 118/08 z dnia 12.03.2008 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Paczków.

Zarządzenie nr 119/08 z dnia 26.03.2008 r. w sprawie upoważnienia do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

Zarządzenie nr 120/08 z dnia 26.03.2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2008 r.

Zarządzenie nr 121/08 z dnia 27.03.2008 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2008 r.

Zarządzenie nr 122/08 z dnia 27.03.2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2008 r.

Zarządzenie nr 123/08 z dnia 27.03.2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2008 r.

Zarządzenie nr 124/08 z dnia 03.04.2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2008 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz kultury.

Zarządzenie nr 125/08 z dnia 03.04.2008 r. w sprawie rozłożenia raty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych za 2008 r.

Zarządzenie nr 126/08 z dnia 07.04.2008 r. w sprawie ustalenia składu osobowego komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko na kandydata na Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 2 w Paczkowie.

Zarządzenie nr 127/08 z dnia 07.04.2008 r. w sprawie ustalenia składu osobowego komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko na kandydata na Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Paczkowie.

Zarządzenie nr 128/08 z dnia 07.04.2008 r. w sprawie ustalenia składu osobowego komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko na kandydata na Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Paczkowie.

Zarządzenie nr 129/08 z dnia 07.04.2008 r. w sprawie ustalenia składu osobowego komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko na kandydata na Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Trzeboszowicach.

Zarządzenie nr 130/08 z dnia 07.04.2008 r. w sprawie ustalenia składu osobowego komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko na kandydata na Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ujeźdźcu.

Zarządzenie nr 131/08 z dnia 08.04.2008 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej

Zarządzenie nr 132/08 z dnia 17.04.2008 r. w sprawie sprzedaży gruntu w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 133/08 z dnia 29.05.2008 r. w sprawie przekazania w uzyczenie części nieruchomości zabudowanej położonej w Dziewiętlicach.

Zarządzenie nr 134/08 z dnia 06.05.2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2008 r.

Zarządzenie nr 135/08 z dnia 06.05.2008 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2008 r.

Zarządzenie nr 136/08 z dnia 14.05.2008 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2008 r.

Zarządzenie nr 137/08 z dnia 14.05.2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2008 r.

Zarządzenie nr 138/08 z dnia 19.05.2008 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Paczkowie.

Zarządzenie nr 139/08 z dnia 23.05.2008 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2008 r.

Zarządzenie nr 140/08 z dnia 23.05.2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2008 r.

Zarządzenie nr 141/08 z dnia 26.05.2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2008 r.

Zarządzenie nr 142/08 z dnia 26.05.2008 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert realizacji zadań publicznych w zakresie kultury.

Zarządzenie nr 143/08 z dnia 26.05.2008 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie nr 144/08 z dnia 29.05.2008 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Gminy Paczków.

Zarządzenie nr 142/08 z dnia 26.05.2008 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert realizacji zadań publicznych w zakresie kultury.

Zarządzenie nr 145/08 z dnia 29.05.2008 r. w sprawie powierzenia Zastępcy Burmistrza Gminy Paczków Grzegorzowi Jasiokowi spraw Gminy Paczków.

Zarządzenie nr 146/08 z dnia 02.06.2008 r. w sprawie oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 145/08 z dnia 29.05.2008 r. w sprawie powierzenia Zastępcy Burmistrza Gminy Paczków Grzegorzowi Jasiokowi spraw Gminy Paczków.

Zarządzenie nr 147/08 z dnia 04.06.2008 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2008 r.

Zarządzenie nr 148/08 z dnia 05.06.2008 r. w sprawie zbycia lokalu użytkowego

Zarządzenie nr 149/08 z dnia 13.06.2008 r. w sprawie zbycia lokalu użytkowego

Zarządzenie nr 150/08 z dnia 16.06.2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2008 r.

Zarządzenie nr 151/08 z dnia 16.06.2008 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 w Paczkowie.

Zarządzenie nr 152/08 z dnia 16.06.2008 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Trzeboszowicach.

Zarządzenie nr 151/08 z dnia 16.06.2008 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Paczkowie.

Zarządzenie nr 154/08 z dnia 17.06.2008 r. w sprawiesprzedaży nieruchomości w drodze przetargu

Zarządzenie nr 155/08 z dnia 18.06.2008 r. w sprawie umorzenia wierzytelności Urzędu Miejskiego w Paczkowie

Zarządzenie nr 156/08 z dnia 25.06.2008 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Paczków.

Zarządzenie nr 157/08 z dnia 27.06.2008 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2008 r.

Zarządzenie nr 158/08 z dnia 27.06.2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2008 r.

Zarządzenie nr 160-/08 z dnia 03.07.2008 r. w sprawie nieodpłatnego przyjęcia przez Gminę Paczków mienia od Agencji Nieruhcomości Rolnych Skarbu Państwa.

Zarządzenie nr 161/08 z dnia 10.07.2008 r. w sprawie przekazania nieodpłatnie samochodów Zakładowi Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Paczkowie.

Zarządzenie nr 162/08 z dnia 11.07.2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2008 r.

Zarządzenie nr 163/08 z dnia 15.07.2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2008 r.

Zarządzenie nr 164/08 z dnia 15.07.2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2008 r.

Zarządzenie nr 165/08 z dnia 23.07.2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2008 r.

Zarządzenie nr 166/08 z dnia 24.07.2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2008 r.

Zarządzenie nr 167/08 z dnia 24.07.2008 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej na rzecz użytkownika wieczystego.

Zarządzenie nr 168/08 z dnia 31.07.2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2008 r.

Zarządzenie nr 169/08 z dnia 05.08.2008 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Starym Paczkowie.

Zarządzenie nr 170/08 z dnia 08.08.2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2008 r.

Zarządzenie nr 171/08 z dnia 08.08.2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2008 r.

Zarządzenie nr 172/08 z dnia 08.08.2008 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2008 r.

Zarządzenie nr 173/08 z dnia 14.08.2008 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Ujeźdźcu.

Zarządzenie nr 174/08 z dnia 19.08.2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2008 r.

Zarządzenie nr 175/08 z dnia 29.08.2008 r. w sprawie sprzedaży niewruchomości gruntowej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 176/08 z dnia 05.09.2008 r. w sprawie sprzedaży niewruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie nr 177/08 z dnia 24.09.2008 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2008 r.

Zarządzenie nr 178/08 z dnia 24.09.2008 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pomieszczeń, obiektów i urządzeń Gminnego Centrum Sportu i Rekracji.

Zarządzenie nr 179/08 z dnia 30.08.2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2008 r.

Zarządzenie nr 180/08 z dnia 01.10.2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2008 r.

Zarządzenie nr 181/08 z dnia 03.10.2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2008 r.

Zarządzenie nr 182/08 z dnia 16.10.2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2008 r.

Zarządzenie nr 183/08 z dnia 16.10.2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2008 r.

Zarządzenie nr 185/08 z dnia 27.10.2008 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2008 r.

Zarządzenie nr 186/08 z dnia 27.10.2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2008 r.

Zarządzenie nr 187/08 z dnia 13.11.2008 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2008 r.

Zarządzenie nr 188/08 z dnia 28.11.2008 r. w sprawie zwolnienia opłaty stałej za realizację świadczeń w zakresie ponad ustalone podstawy programowe wychowania przedszkolnego w Przedszkolach Publicznych prowadzonych przez Gminę Paczków

Zarządzenie nr 189/08 z dnia 02.12.2008 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2008 r.

Zarządzenie nr 190/08 z dnia 03.12.2008 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania przze przedsiebiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunlanych na terenie Gminy Paczków.

Zarządzenie nr 191/08 z dnia 09.12.2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2008 r.

Zarządzenie nr 192/08 z dnia 08.11.2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2008 r.

Zarządzenie nr 193/08 z dnia 10.12.2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Środkó przeznaczonych na jednorazowe dotacje związane z utylizacją odpadów zwierajacych azbest.

Zarządzenie nr 194/08 z dnia 11.12.2008 r. w sprawie zwolnienia opłaty stałej za realizację świadczeń w zakresie ponad ustalone podstawy programowe wychowania przedszkolnego w Przedszkolach Publicznych prowadzonych przez Gminę Paczków.

Zarządzenie nr 195/08 z dnia 17.12.2008 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Paczków.

Zarządzenie nr 196/08 z dnia 17.12.2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2008 r.

Zarządzenie nr 197/08 z dnia 17.12.2008 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2008 r.

Zarządzenie nr 19808 z dnia 29.12.2008 r. w sprawie zagospodarowania drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących na terenach będących mieniem gminy.

Zarządzenie nr 199/08 z dnia 30.12.2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2008 r.

Zarządzenie nr 200/08 z dnia 31.12.2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2008 r.

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY PACZKÓW JAKO KIEROWNIKA URZĘDU


TREŚĆ ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA GMINY PACZKÓW DOSTĘPNA JEST W URZĘDZIE MIEJSKIM, POKÓJ NR 8


Zarządzenie nr 1/2008 z dnia 16.01.2008 r. w sprawie ustalenia opłat za przyjęcie odpadów na Gminne Składowisko dpadów Komunalnych w Ujeźdźcu.

Zarządzenie nr 2/2008 z dnia 22.01.2008 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Paczkowie.

Zarządzenie nr 3/2008 z dnia 28.01.2008 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

Zarządzenie nr 4/2008 z dnia 28.01.2008 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

Zarządzenie nr 5/2008 z dnia 05.02.2008 r. w sprawie ustalenia terminów przekazywania akt do archiwum zakładowego.

Zarządzenie nr 6/2008 z dnia 05.02.2008 r. w sprawie wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za przekazywania akt do archiwum zakładowego.

Zarządzenie nr 7/2008 z dnia 05.02.2008 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie.

Zarządzenie nr 8/2008 z dnia 05.02.2008 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. wymiaru podatków i ewidencji dochodów budżetowych (2 etaty) Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

Zarządzenie nr 9/2008 z dnia 05.02.2008 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. drogownictwa i planowania przestrzennego Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

Zarządzenie nr 10/2008 z dnia 07.02.2008 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji.

Zarządzenie nr11/2008 z dnia 25.02.2008 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Zakładzie Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Paczkowie.

Zarządzenie nr12/2008 z dnia 03.03.2008 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. oświaty w Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

Zarządzenie nr13/2008 z dnia 19.03.2008 r. w sprawie powołania Zespołu Opiniującego oferty w celu przedłożenia propozycji co do wyboru oferty oraz wprowadzenia Regulaminu Pracy.

Zarządzenie nr 14/2008 z dnia 21.03.2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na wykonanie remontu mostu drogowego położonego w Paczkowie na rzece Biała Woda (działka nr 574) oraz mostu drogowego położonego w Unikowicach na rzece Tarnawka (działka na 202).

Zarządzenie nr 15/2008 z dnia 27.03.2008 r. w sprawie odmowy umorzenia czynszu najmyu "AMEDA" Spółka Jawna E. Młynarczyk, D. Krzysztofiak.

Zarządzenie nr 16/2008 z dnia 08.04.2008 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa, zasad jego rozliczania oraz ustalenia limitu miesięcznego przebiegu samochodu służbowego Straży Miejskiej w Paczkowie.

Zarządzenie nr 17/2008 z dnia 09.04.2008 r. w sprawie wprowadzenia symboli uzupełniających

Zarządzenie nr 18/2008 z dnia 15.04.2008 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy

Zarządzenie nr 19/2008 z dnia 22.04.2008 r. w sprawie umorzenia odsetek ustawowych od zaległych opłat z tytułu uzytkowania gruntów za lata 2006-2008 Starostwa Powiatowego w Nysie.

Zarządzenie nr 20/2008 z dnia 22.04.2008 r. w sprawie umorzenia mandatu kredytowanego.

Zarządzenie nr 21/2008 z dnia 22.04.2008 r. w sprawie umorzenia mandatu kredytowanego.

Zarządzenie nr 22/2008 z dnia 30.04.2008 r. w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej.

Zarządzenie nr 23/2008 z dnia 07.05.2008 r. w sprawie powołania Kimisji Konkursowej oraz wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Konkuroswej.

Zarządzenie nr 24/2008 z dnia 07.05.2008 r. w sprawie powołania Kimisji Konkursowej oraz wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Konkuroswej.

Zarządzenie nr 25/2008 z dnia 13.05.2008 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Paczkowie.

Zarządzenie nr 26/2008 z dnia 13.05.2008 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Paczkowie.

Zarządzenie nr 27/2008 z dnia 13.05.2008 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Gimnazjum Publicznym w Paczkowie.

Zarządzenie nr 28/2008 z dnia 16.05.2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 29/2008 z dnia 16.05.2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 30/2008 z dnia 16.05.2008 r. w sprawie umorzenia czynszu za lokal mieszkalny.

Zarządzenie nr 31/2008 z dnia 16.05.2008 r. w sprawie umorzenia mandatu kredytowanego .

Zarządzenie nr 32/2008 z dnia 23.05.2008 r. w sprawie umorzenia zaległych czynszów dzierżawnych.

Zarządzenie nr 33/2008 z dnia 04.06.2008 r. w sprawie umorzenia zaległych opłat z tytułu wieczystego użytkowania za lata 1995, 1996, 1997 i 1998, których termin wymagalnośći (3 lata) uległ przedawnieniu.

Zarządzenie nr 34/2008 z dnia 04.06.2008 r. w sprawie umorzenia zaległych opłat z tytułu wieczystego użytkowania za 2001 rok, których termin wymagalnośći (3 lata) uległ przedawnieniu.

Zarządzenie nr 35/2008 z dnia 04.06.2008 r. w sprawie umorzenia zaległych opłat z tytułu wieczystego użytkowania za 2002 rok, których termin wymagalnośći (3 lata) uległ przedawnieniu.

Zarządzenie nr 36/2008 z dnia 04.06.2008 r. w sprawie umorzenia zaległych opłat z tytułu wieczystego użytkowania za 2003 rok, których termin wymagalnośći (3 lata) uległ przedawnieniu.

Zarządzenie nr 37/2008 z dnia 04.06.2008 r. w sprawie umorzenia zaległych opłat z tytułu wieczystego użytkowania za 2004 rok, których termin wymagalnośći (3 lata) uległ przedawnieniu.

Zarządzenie nr 38/2008 z dnia 20.06.2008 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości.

Zarządzenie nr 39/2008 z dnia 24.06.2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości.

Zarządzenie nr 40/2008 z dnia 24.06.2008 r. w sprawie umorzenia mandatu kredytowanego.

Zarządzenie nr 41/2008 z dnia 27.06.2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 42/2008 z dnia 01.07.2008 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie.

Zarządzenie nr 43/2008 z dnia 01.07.2008 r. w sprawie zasad rachunkowości dla budżetu Gminy i Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

Zarządzenie nr 45/2008 z dnia 10.07.2008 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległych opłat z tytułu wieczystego użytkowania.

Zarządzenie nr 46/2008 z dnia 10.07.2008 r. w sprawie umorzenia mandatu kredytowanego.

Zarządzenie nr 47/2008 z dnia 01.07.2008 r. w sprawie udzielania upoważnienia do wykonywania zadań wynikających z ustawy o postępowaniu wobec dłuzników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

Zarządzenie nr 48/2008 z dnia 01.07.2008 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia rodzinnych wywiadów środowiskowych, których celem jest wyjasnienie sytuacji rodziny ubiegającej się o świadczenia rodzinne.

Zarządzenie nr 49/2008 z dnia 01.07.2008 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia rodzinnych wywiadów środowiskowych, których celem jest wyjasnienie sytuacji rodziny ubiegającej się o świadczenia rodzinne.

Zarządzenie nr 50/2008 z dnia 01.07.2008 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia do przeprowadzenia rodzinnych wywiadów środowiskowych, których celem jest wyjasnienie sytuacji rodziny ubiegającej się o świadczenia rodzinne.

Zarządzenie nr 51/2008 z dnia 01.07.2008 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wykonywania zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Zarządzenie nr 52/2008 z dnia 01.07.2008 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia do przeprowadzenia rodzinnych wywiadów środowiskowych, których celem jest wyjasnienie sytuacji rodziny ubiegającej się o świadczenia rodzinne.

Zarządzenie nr 53/2008 z dnia 16.07.2008 r. w sprawie umorzenia czynszu dzierżawnego.

Zarządzenie nr 54/2008 z dnia 01.07.2008 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.

Zarządzenie nr 55/2008 z dnia 22.07.2008 r. w sprawie likwidacji części drogi wewnętrznej.

Zarządzenie nr 56/2008 z dnia 29.07.2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 57/2008 z dnia 29.07.2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 58/2008 z dnia 28.07.2008 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości.

Zarządzenie nr 59/2008 z dnia 31.07.2008 r. w sprawie powołania Komisji Rekrytacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko urzednicze młodszego referenta ds. księgowości budżetowej.

Zarządzenie nr 60/2008 z dnia 19.08.2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 61/2008 z dnia 19.08.2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 62/2008 z dnia 21.08.2008 r. w sprawie umorzenia opłaty rocznej za 2008 r. z tytułu wieczystego użytkowania gruntów.

Zarządzenie nr63/2008 z dnia 26.08.2008 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Bibliotece Publicznej w Paczkowie.

Zarządzenie nr 64/2008 z dnia 10.09.2008 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w OPS w Paczkowie.

Zarządzenie nr 65/2008 z dnia 10.09.2008 r. w sprawie umorzenia mandatu kredytowanego.

Zarządzenie nr 67/2008 z dnia 18.09.2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr68/2008 z dnia 18.09.2008 r. w sprawie wprowadzenia symbolu uzupełniającego.

Zarządzenie nr69/2008 z dnia 17.09.2008 r. w sprawie odroczenia zaległej opłaty z tytułu wieczystego użytkowania.

Zarządzenie nr 70/2008 z dnia 18.09.2008 r. w sprawie umorzenia mandatu kredytowanego.

Zarządzenie nr 72/2008 z dnia 18.09.2008 r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2009 r.

Zarządzenie nr 79/2008 z dnia 22.09.2008 r. w sprawie powołania, organizacji oraz zasad działania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie nr 73/2008 z dnia 23.09.2008 r. w sprawie opracowania Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego Gminy Paczków.

Zarządzenie nr 74/2008 z dnia 24.09.2008 r. w sprawie umorzenia odsetek ustawowych od zaległych opłat czynszów za lokale użytkowe.

Zarządzenie nr 75/2008 z dnia 25.09.2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 76/2008 z dnia 26.09.2008 r. w sprawie powołania Komisji Rekrytacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko urzednicze referenta ds. społecznych.

Zarządzenie nr 77/2008 z dnia 13.10.2008 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Ośrodku Kultury i Rekreacji w Paczkowie.

Zarządzenie nr 78/2008 z dnia 16.10.2008 r. w sprawie umorzenia mandatu kredytowanego.

Metadane

Źródło informacji:Joanna Bodyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Joanna Bodyk
Data wprowadzenia:2010-03-24 13:11:46
Opublikował:Joanna Bodyk
Data publikacji:2010-03-24 13:11:53
Ostatnia zmiana:2010-03-24 13:34:10
Ilość wyświetleń:2815
Urząd Miejski w Paczkowie
Rynek 1, 48-370 Paczków

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij