Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Paczkowie

Kolorowy pasek

Zarządzenia 2007ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY PACZKÓW JAKO ORGANU


TREŚĆ ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA GMINY PACZKÓW DOSTĘPNA JEST W URZĘDZIE MIEJSKIM, POKÓJ NR 14


Zarządzenie nr 13/07 z dnia 10.01.2007 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Paczkowie.

Zarządzenie nr 14/07 z dnia 26.01.2007 r. w sprawie ustalenia harmonogramu zebrań wyborczych w wyborach sołtysów i rad sołeckich w Gminie Paczków.

Zarządzenie nr 15/07 z dnia 26.01.2007 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu położonego w Starym Paczkowie.

Zarządzenie nr 16/07 z dnia 30.01.2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2007 r.

Zarządzenie nr 17/07 z dnia 30.01.2007 r. w sprawie upoważnienia do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

Zarządzenie nr 18/07 z dnia 30.01.2007 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert realziacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie nr 19/07 z dnia 07.02.2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 16/07 z dnia 30.01.2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2007 r.

Zarządzenie nr 20/07 z dnia 07.03.2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2007 r.

Zarządzenie nr 21/07 z dnia 09.03.2007 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert realziacji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia.

Zarządzenie nr 22/07 z dnia 23.03.2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 23/07 z dnia 28.03.2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 24/07 z dnia 03.04.2007 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.

Zarządzenie nr 25/07 z dnia 06.04.2007 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ujeźdźcu.

Zarządzenie nr 26/07 z dnia 19.04.2007 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2007 r.

Zarządzenie nr 27/07 z dnia 20.04.2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Zarządzenie nr 28/07 z dnia 11.05.2007 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2007 r.

Zarządzenie nr 29/07 z dnia 16.05.2007 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2007 r.

Zarządzenie nr 30/07 z dnia 16.05.2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2007 r.

Zarządzenie nr 31/07 z dnia 11.05.2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2007 r.

Zarządzenie nr 32/07 z dnia 30.05.2007 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 27/07 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 20.04.2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Zarządzenie nr 33/07 z dnia 05.06.2007 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Zarządzenie nr 34/07 z dnia 11.06.2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.

Zarządzenie nr 35/07 z dnia 20.06.2007 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kandydata na Dyrektora Publicznego Przedszkola w Trzeboszowicach.

Zarządzenie nr 36/07 z dnia 20.06.2007 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kandydata na Dyrektora Publicznego Przedszkola w Unikowicach.

Zarządzenie nr 37/07 z dnia 20.06.2007 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kandydata na Dyrektora Gimanzjum Publicznego w Paczkowie.

Zarządzenie nr 38/07 z dnia 20.06.2007 r. w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Paczkowie.

Zarządzenie nr 39/07 z dnia 26.06.2007 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 40/07 z dnia 26.06.2007 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 41/07 z dnia 27.06.2007 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2007 r.

Zarządzenie nr 42/07 z dnia 27.06.2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2007 r.

Zarządzenie nr 43/07 z dnia 28.06.2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2007 r.

Zarządzenie nr 44/07 z dnia 29.06.2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników obsługi przedszkoli jednoodziałowych prowadzonych przez Gminę Paczków.

Zarządzenie nr 45/07 z dnia 16.07.2007 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

Zarządzenie nr 46/07 z dnia 26.07.2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2007 r.

Zarządzenie nr 47/07 z dnia 26.07.2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2007 r.

Zarządzenie nr 48/07 z dnia 31.07.2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 49/07 z dnia 07.08.2007 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Ujeźdźcu.

Zarządzenie nr 50/07 z dnia 07.08.2007 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego w Trzeboszoiwcach.

Zarządzenie nr 51/07 z dnia 07.08.2007 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora w Gimnazjum Publicznym.

Zarządzenie nr 52/07 z dnia 07.08.2007 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego w Unikowicach.

Zarządzenie nr 53/07 z dnia 07.08.2007 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ujeźdźcu.

Zarządzenie nr 54/07 z dnia 13.08.2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2007 r.

Zarządzenie nr 55/07 z dnia 14.09.2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2007 r.

Zarządzenie nr 56/07 z dnia 21.08.2007 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2007 r.

Zarządzenie nr 57/07 z dnia 22.08.2007 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego w Dziewiętlicach.

Zarządzenie nr 58/07 z dnia 22.08.2007 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego w Gościcach.

Zarządzenie nr 59/07 z dnia 22.08.2007 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego w Wilamowej.

Zarządzenie nr 60/07 z dnia 22.08.2007 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 z oddziałem żłobkowym.

Zarządzenie nr 61/07 z dnia 03.09.2007 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2007 r.

Zarządzenie nr 62/07 z dnia 03.09.2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 63/07 z dnia 04.09.2007 r. w sprawie w zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2007 r.

Zarządzenie nr 64/07 z dnia 04.09.2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 65/07 z dnia 05.09.2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntu w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie nr 66/07 z dnia 13.09.2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2007 r.

Zarządzenie nr 67/07 z dnia 13.09.2007 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2007 r.

Zarządzenie nr 68/07 z dnia 03.09.2007 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2007 r.

Zarządzenie nr 69/07 z dnia 18.09.2007 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2007 r.

Zarządzenie nr 70/07 z dnia 18.09.2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2007 r.

Zarządzenie nr 71/07 z dnia 24.09.2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2007 r.

Zarządzenie nr 72/07 z dnia 24.09.2007 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Paczków mienia od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa.

Zarządzenie nr 73/07 z dnia 25.09.2007 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2007 r.

Zarządzenie nr 74/07 z dnia 25.09.2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2007 r.

Zarządzenie nr 75/07 z dnia 28.09.2007 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Paczków.

Zarządzenie nr 76/07 z dnia 28.09.2007 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2007 r.

Zarządzenie nr 77/07 z dnia 28.09.2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2007 r.

Zarządzenie nr 78/07 z dnia 28.09.2007 r. w sprawie w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na
2007 r.

Zarządzenie nr 79/07 z dnia 02.10.2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników obsługi przedszkoli jednooddziałowych prowadzonych przez Gminę Paczków.

Zarządzenie nr 80/07 z dnia 09.10.2007 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2007 r.

Zarządzenie nr 81/07 z dnia 09.10.2007 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pomieszczeń obiektów i urządzeń Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie.

Zarządzenie nr 82/07 z dnia 16.10.2007 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2007 r.

Zarządzenie nr 83/07 z dnia 16.10.2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2007 r.

Zarządzenie nr 84/07 z dnia 16.10.2007 r. w sprawie zmiany Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Paczkowie.

Zarządzenie nr 85/07 z dnia 18.10.2007 r. w sprawie zmiany Obwodowej Komisji Wyborczej nr 10 w Ujeźdźcu.

Zarządzenie nr 86/07 z dnia 07.11.2007 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2007 r. Paczkowie.

Zarządzenie nr 87/07 z dnia 07.11.2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2007 r.

Zarządzenie nr 88/07 z dnia 07.11.2007 r. w sprawie sprzedaży gruntu w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie nr 89/07 z dnia 07.11.2007 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2007 r. Paczkowie.

Zarządzenie nr 90/07 z dnia 13.11.2007 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 87/07 z dnia 07.11.2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczkó wna 2007 r.

Zarządzenie nr 91/07 z dnia 13.11.2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2007 r.

Zarządzenie nr 92/07 z dnia 23.11.2007 r. w sprawie wprowadzenia statutów dla jednoodziałowych Przedszkoli Publicznych w Gminie Paczków.

Zarządzenie nr 93/07 z dnia 23.11.2007 r. w sprawie umorzenia wierzytelności Urzedu Miejskiego w Paczkowie.

Zarządzenie nr 94/07 z dnia 28.11.2007 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Paczków.

Zarządzenie nr 95/07 z dnia 29.11.2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2007 r.

Zarządzenie nr 96/07 z dnia 29.11.2007 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2007 r.

Zarządzenie nr 97/07 z dnia 30.11.2007 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obwoiązków Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych

Zarządzenie nr 98/07 z dnia 30.11.2007 r. w sprawie odwołania za stanoiwska Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych.

Zarządzenie nr 99/07 z dnia 30.11.2007 r. w sprawie aktualziacji opłat za uzytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Paczków.

Zarządzenie nr 100/07 z dnia 14.12.2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2007 r.

Zarządzenie nr 101/07 z dnia 14.12.2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2007 r.

Zarządzenie nr 102/07 z dnia 18.12.2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2007 r.

Zarządzenie nr 103/07 z dnia 20.12.2007 r.
w sprawie umorzenia wierzytelności Urzędu Miejskiego w

Zarządzenie nr 104/07 z dnia 27.12.2007 r.
w sprawie umorzenia wierzytelności Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

Zarządzenie nr 105/07 z dnia 28.12.2007 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacjęzadań publicznych w 2008 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz ochrony zdrowia.

Zarządzenie nr 106/07 z dnia 31.12.2007 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2007 r.

Zarządzenie nr 107/07 z dnia 31.12.2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2007 r.

Zarządzenie nr 108/07 z dnia 31.12.2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2007 r.

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY PACZKÓW JAKO KIEROWNIKA URZĘDUTREŚĆ ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA GMINY PACZKÓW DOSTĘPNA JEST W URZĘDZIE MIEJSKIM, POKÓJ NR 8


Zarządzenie nr 1/2007 z dnia 02.01.2007 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 15/2004 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie wysokości opłat pobieranych za udostępnienie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku.

Zarządzenie nr 2/2007 z dnia 15.01.2007 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

Zarządzenie nr 3/2007 z dnia 15.01.2007 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

Zarządzenie nr 4/2007 z dnia 15.01.2007 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

Zarządzenie nr 5/2007 z dnia 15.01.2007 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

Zarządzenie nr 6/2007 z dnia 17.01.2007 r. w sprawie ustalenia terminów przekazywania akt do archiwum zakładowego.

Zarządzenie nr 7/2007 z dnia 17.01.2007 r. w sprawie wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za przekazywanie akt do archiwum zakładowego.

Zarządzenie nr 8/2007 z dnia 22.01.2007 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zakładzie Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Paczkowie.

Zarządzenie nr 9/2007 z dnia 05.02.2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 10/2007 z dnia 05.02.2007 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenie nr 11/2007 z dnia 02.02.2007 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Bibliotece Publicznej w Paczkowie.

Zarządzenie nr 12/2007 z dnia 06.02.2007 r. w sprawie przedłużenia kontroli problemowej w Zakładzie Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Paczkowie.

Zarządzenie nr 13/2007 z dnia 12.02.2007 r. w sprawie zasad przyznawania i korzystania ze służbowego telefonu komórkowego w Urzędzie Miejskim w Paczkowie.

Zarządzenie nr 14/2007 z dnia 20.02.2007 r. w sprawie umorzenia mandatu kredytowego.

Zarządzenie nr 15/2007 z dnia 23.02.2007 r. w sprawie zasad rachunkowości dla budżetu Gminy Paczków i Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

Zarządzenie nr 16/2007 z dnia 26.02.2007 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie.

Zarządzenie nr 17/2007 z dnia 01.03.2007 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. księgowości budżetowej Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

Zarządzenie nr 18/2007 z dnia 01.03.2007 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. wymiaru podatków i ewidencji dochodów budżetowych Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

Zarządzenie nr 19/2007 z dnia 08.03.2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 20/2007 z dnia 22.03.2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 21/2007 z dnia 02.03.2007 r. w sprawie przedłużenia kontroli problemowej w Zakładzie Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Paczkowie.

Zarządzenie nr 22/2007 z dnia 02.04.2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 23/2007 z dnia 02.04.2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 24/2007 z dnia 02.04.2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 25/2007 z dnia 02.04.2007 r. w sprawie przedłużenia kontroli problemowej w Zakładzie Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Paczkowie.

Zarządzenie nr 26/2007 z dnia 06.04.2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.

Zarządzenie nr 27/2007 z dnia 06.04.2007 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. kadrowych Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

Zarządzenie nr 28/2007 z dnia 11.04.2007 r. w sprawie ustalenia i wykonywania polityki szkoleniowej Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

Zarządzenie nr 29/2007 z dnia 11.04.2007 r. w sprawie umorzenia wierzytelności Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

Zarządzenie nr 30/2007 z dnia 23.04.2007 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze aplikanta Straży Miejskiej w Paczkowie.

Zarządzenie nr 31/2007 z dnia 27.04.2007 r. w sprawie umorzenia wierzytelności Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

Zarządzenie nr 32/2007 z dnia 27.04.2007 r. w sprawie umorzenia wierzytelności Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

Zarządzenie nr 33/2007 z dnia 27.04.2007 r. w sprawie umorzenia wierzytelności Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

Zarządzenie nr 34/2007 z dnia 10.05.2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na organizację dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym letniego wypoczynku z programem profilaktycznym.

Zarządzenie nr 35/2007 z dnia 11.05.2007 r. w sprawie umorzenia czynszu dzierżawnego.

Zarządzenie nr 36/2007 z dnia 16.05.2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników połozonych na terenia miasta Paczkowa.

Zarządzenie nr 37/2007 z dnia 22.05.2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę materiałów i urządzeń elektroenergetycznych na budowę budynku socjalnego przy ul. Poniatowskiego.

Zarządzenie nr 38/2007 z dnia 22.05.2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na wykonanie kolektora sieci kanalizacyjnej deszczowej łączącego sieć na ul. Konopnickiej z istniejącą na ul. Jagiellońskiej.

Zarządzenie nr 39/2007 z dnia 23.05.2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.

Zarządzenie nr 40/2007 z dnia 31.05.2007 r. w sprawie umorzenia mandatu karnego.

Zarządzenie nr 41/2007 z dnia 04.06.2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dowóz dzieci i młodzieży szkolnej do Gimnazjum Publicznego w Paczkowie, PSP nr 2 i 3 oraz Szkoły Podstawowej w Trzeboszowicach wg opracowanego harmonogramu.

Zarządzenie nr 42/2007 z dnia 04.06.2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dostawę materiałów i urządzeń elektroenergetycznych przeznaczonych na budowę budynku socjalnego przy ul. Poniatowskiego.

Zarządzenie nr 43/2007 z dnia 14.06.2007 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. gospodarki mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

Zarządzenie nr 44/2007 z dnia 14.06.2007 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze aplikanta Straży Miejskiej w Paczkowie.

Zarządzenie nr 45/2007 z dnia 14.06.2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników położonych na terenia miasta Paczkowa.

Zarządzenie nr 46/2007 z dnia 14.06.2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dostawę materiałów i urządzeń sieci wodno - kanalizacyjnej przeznaczonych na budowę budynku socjalnego wielorodzinnego w Paczkowie przy ul. Poniatowskiego.

Zarządzenie nr 47/2007 z dnia 14.06.2007 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania.

Zarządzenie nr 48/2007 z dnia 20.06.2007 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. informacji i promocji Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

Zarządzenie nr 49/2007 z dnia 20.06.2007 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. obsługi GCI w Paczkowie.

Zarządzenie nr 50/2007 z dnia 21.06.2007 r. w sprawie ustalenia opłat za przyjęcie odpadów na Gminne Skaładowisko Odpadów Komunalnych w Ujeźdźcu.

Zarządzenie nr 51/2007 z dnia 26.06.2007 r. w sprawie umorzenia wierzytelności Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

Zarządzenie nr 52/2007 z dnia 25.06.2007 r. w sprawie kontroli realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywanych wydatków w jednostkach podległych w 2007 r.

Zarządzenie nr 53/2007 z dnia 27.06.2007 r. w sprawie umorzenia wierzytelności Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

Zarządzenie nr 54/2007 z dnia 27.06.2007 r. w sprawie powołania Zespołu Opiniującego oferty w celu przedłożenia propozycji co do wyboru oferty oraz wprowadzenia Regulaminu Pracy.

Zarządzenie nr 55/2007 z dnia 06.07.2007 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

Zarządzenie nr 56/2007 z dnia 20.07.2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na wykonanie ewidencji obiektów mostowych położonych na terenie Gminy Paczków.

Zarządzenie nr 57/2007 z dnia 20.07.2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dostawę oleju opałowego do Gimnazjum Publicznego w Paczkowie przy ul. Sienkiewicza 22 według opracowanego harmonogramu w ilości 70000 litrów.

Zarządzenie nr 58/2007 z dnia 20.07.2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dostawę opału do placówek oświatowych (szkół podstawowych, przedszkoli) położonych na terenie Gminy Paczków według opracowanego harmonogramu w ilości: koks gruby - 196 ton, węgiel orzech - 157 ton, miał węglowy - 13,5 tony.

Zarządzenie nr 59/2007 z dnia 23.07.2007 r. w sprawie przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu wojskowego i specjalistycznego Obrony Cywilnej.

Zarządzenie nr 60/2007 z dnia 27.07.2007 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Bibliotece Publicznej w Paczkowie.

Zarządzenie nr 61/2007 z dnia 01.08.2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dostawę uzywanego samochodu ciężarowego do wywozu nieczystości stałych.

Zarządzenie nr 62/2007 z dnia 08.08.2007 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. gospodarki mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

Zarządzenie nr 63/2007 z dnia 17.08.2007 r. w sprawie wprowadzenia symbolu uzupelniajacego.

Zarządzenie nr 64/2007 z dnia 24.08.2007 r. w sprawie umorzenia mandatu kredytowanego Pana Tadeusza Łajczaka.

Zarządzenie nr 65/2007 z dnia 03.09.2007 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w gminnym Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie.

Zarządzenie nr 66/2007 z dnia 03.09.2007 r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy Paczków na 2008 r.

Zarządzenie nr 67/2007 z dnia 03.09.2007 r. w sprawie rozlożenia na raty wierzytelności Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

Zarządzenie nr 68/2007 z dnia 03.09.2007 r. w sprawie umorzenia wierzytelności Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

Zarządzenie nr 69/2007 z dnia 13.09.2007 r. w sprawie zasad przyznawania i korzystania ze służbowego telefonu komórkowego w jednostkach organizacyjnych podległych gminie Paczków.

Zarządzenie nr 71/2007 z dnia 20.09.2007 r. w sprawie umorzenia mandatu kredytowanego.

Zarządzenie nr 72/2007 z dnia 20.09.2007 r. w sprawie odmowy umorzenia mandatu kredytowanego.

Zarządzenie nr 73/2007 z dnia 24.09.2007 r. w sprawie ustalenia koordynatora gminnego obslugi informatycznej w wyborach do Sejmu i Senatu RP.

Zarządzenie nr 74/2007 z dnia 24.09.2007 r. w sprawie powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia spisu z natury w magazynie własnym sprzętu obrony cywilnej.

Zarządzenie nr 75/2007 z dnia 02.10.2007 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zakladzie Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Paczkowie.

Zarządzenie nr 76/2007 z dnia 02.10.2007 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Osrodku Kultury i Rekreacji w Paczkowie.

Zarządzenie nr 77/2007 z dnia 03.10.2007 r. w sprawie umorzenia mandatu kedytowanego.

Zarządzenie nr 78/2007 z dnia 08.10.2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zimowe utrzymanie (zwalczanie śliskości zimowej przy użyciu piasku oraz odśniezanie) dróg gminnych i lokalnych, chodników, placów, alejek parkowych położonych na terenie Gminy Paczków w okresie od dnia 01.11.2007 r. do dnia 30.04.2008 r.

Zarządzenie nr 79/2007 z dnia 08.10.2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3.470.000,00 zl na sfinansowanie deficytu budżetu na 2007 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Zarządzenie nr 802007 z dnia 11.10.2007 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. wymiaru podatków i ewidencji dochodów budżetowych Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

Zarządzenie nr 81/2007 z dnia 09.11.2007 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu używanego do celów służbowych oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Paczkowie oraz pracowników jednostek organizacyjnych podległych gminie.

Zarządzenie nr 82/2007 z dnia 09.11.2007 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego.

Zarządzenie nr 83/2007 z dnia 13.11.2007 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wydatkowania środków przeznaczonych na jednorazowe dotacje, zwiazane z utylizacją odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Paczków.

Zarządzenie nr 84/2007 z dnia 14.11.2007 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Trzeboszowicach.

Zarządzenie nr 85/2007 z dnia 15.11.2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zorganizowanie i zarządzanie "strefą płatnego parkowania niestrzeżonego-SPP" na terenie miasta Paczkowa.

Zarządzenie nr 86/2007 z dnia 22.11.2007 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Publicznym Przedszkolu w Wilamowej.

Zarządzenie nr 87/2007 z dnia 22.11.2007 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Publicznym Przedszkolu w Starym Paczkowie.

Zarządzenie nr 88/2007 z dnia 22.11.2007 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Publicznym Przedszkolu w Trzeboszowicach.

Zarządzenie nr 89/2007 z dnia 27.11.2007 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

Zarządzenie nr 90/2007 z dnia 27.11.2007 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Publicznym Przedszkolu w Unikowicach.

Zarządzenie nr 91/2007 z dnia 27.11.2007 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Publicznym Przedszkolu w Dziewiętlicach.

Zarządzenie nr 92/2007 z dnia 27.11.2007 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Publicznym Przedszkolu w Gościcach

Zarządzenie nr 93/2007 z dnia 27.11.2007 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Publicznym Przedszkolu w Ujeźdźcu.

Zarządzenie nr 94/2007 z dnia 30.11.2007 r. w sprawie umorzenia zaległych czynszów dzierżawnych
za lata 2000 2001, 2002 i 2003, których termin wymagalnosci (3 lata) uległ przedawnieniu.

Zarządzenie nr 95/2007 z dnia 05.12.2007 r. w sprawie złozenia oświadczenia lustracyjnego.

Zarządzenie nr 96/2007 z dnia 05.12.2007 r. w sprawie złozenia oświadczenia lustracyjnego.

Zarządzenie nr 97/2007 z dnia 04.12.2007 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Paczkowie ul. Wojska polskiego 41.

Zarządzenie nr 98/2007 z dnia 04.12.2007 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Paczkowie ul. Zawadzkiego 10.

Zarządzenie nr 99/2007 z dnia 04.12.2007 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Publicznym Przedszkolu z Oddzialem Żłobkowym nr 3 w Paczkowie, ul. Młyńska 23.

Zarządzenie nr 100/2007 z dnia 10.12.2007 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Paczkowie.

Zarządzenie nr 101/2007 z dnia 10.12.2007 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Publicznej Szkiole Podstawowej Nr 2 w Paczkowie.

Zarządzenie nr 102/2007 z dnia 10.12.2007 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Gimnazjum Publicznym w Paczkowie.

Zarządzenie nr 103/2007 z dnia 14.12.2007 r. w sprawie umorzenia mandatów kredytowanych nałożonych przez Straż Miejską w latach 2003 i 2004, których termin wymagalności (3 lata) uległ przedawnieniu.

Zarządzenie nr 104/2007 z dnia 18.12.2007 r. w sprawie odmowy umorzenia odsetek od zaległości w opłatach wieczystego użytkowania gruntów.

Zarządzenie nr 105/2007 z dnia 18.12.2007 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Kamienicy.

Zarządzenie nr 106/2007 z dnia 24.12.2007 r. w sprawie umorzenia mandatu kredytowanego.

Zarządzenie nr 107/2007 z dnia 28.12.2007 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenie nr 108/2007 z dnia 28.12.2007 r. w sprawie umorzenia bieżącej raty za mieszkanie.
Metadane

Źródło informacji:Joanna Bodyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Joanna Bodyk
Data wprowadzenia:2010-03-24 13:14:32
Opublikował:Joanna Bodyk
Data publikacji:2010-03-24 13:14:06
Ostatnia zmiana:2010-03-24 13:17:24
Ilość wyświetleń:2576

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij