Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Paczkowie

Kolorowy pasek

Zarządenia 2006TREŚĆ ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA GMINY PACZKÓW DOSTĘPNA JEST W URZĘDZIE MIEJSKIM, POKÓJ NR 14


Zarządzenie nr 332/06 z dnia 10.01.2006 r. w sprawie upoważnienia do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

Zarządzenie nr 333/06 z dnia 16.01.2006 r. w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy Paczków Grzegorzowi Jasiokowi prowadzenia spraw Gminy Paczków.

Zarządzenie nr 334/06 z dnia 17.01.2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2006 r.

Zarządzenie nr 335/06 z dnia 24.01.2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2006 r.

Zarządzenie nr 336/06 z dnia 24.01.2006 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej.

Zarządzenie nr 337/06 z dnia 03.02.2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2006 r.

Zarządzenie nr 338/06 z dnia 22.02.2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2006 r.

Zarządzenie nr 339/06 z dnia 22.02.2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2006 r.

Zarządzenie nr 340/06 z dnia 22.02.2006 r. w sprawie sprzedaży działki budowlanej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 341/06 z dnia 27.02.2006 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Paczków.

Zarządzenie nr 342/06 z dnia 09.03.2006 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki.

Zarządzenie nr 343/06 z dnia 09.03.2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2006 r.

Zarządzenie nr 344/06 z dnia 09.03.2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2006 r.

Zarządzenie nr 345/06 z dnia 10.03.2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2006 r. /stwierdzono nieważność/

Zarządzenie nr 346/06 z dnia 10.03.2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2006 r. /stwierdzono nieważność/


Zarządzenie nr 347/06 z dnia 22.03.2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2006 r.

Zarządzenie nr 348/06 z dnia 24.03.2006 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2006 r.

Zarządzenie nr 349/06 z dnia 11.04.2006 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Zarządzenie nr 350/06 z dnia 21.04.2006 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia.

Zarządzenie nr 351/06 z dnia 27.04.2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2006 r.

Zarządzenie nr 352/06 z dnia 27.04.2006 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2006 r.

Zarządzenie nr 353/06 z dnia 27.04.2006 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Paczków mienia od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa.

Zarządzenie nr 354/06 z dnia 09.05.2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2006 r.

Zarządzenie nr 355/06 z dnia 09.05.2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2006 r. /stwierdzono nieważność uchwałą nr 10/40/2006 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14.06.2006 r./

Zarządzenie nr 356/06 z dnia 15.05.2006 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2006 r.

Zarządzenie nr 357/06 z dnia 19.05.2006 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2006 r.

Zarządzenie nr 358/06 z dnia 19.05.2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2006 r.

Zarządzenie nr 359/06 z dnia 31.05.2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2006 r.

Zarządzenie nr 360/06 z dnia 31.05.2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2006 r.

Zarządzenie nr 361/06 z dnia 01.06.2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2006 r.

Zarządzenie nr 362/06 z dnia 08.06.2006 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2006 r.

Zarządzenie nr 363/06 z dnia 12.06.2006 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Paczkowie.

Zarządzenie nr 364/06 z dnia 12.06.2006 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamienicy.

Zarządzenie nr 365/06 z dnia 12.06.2006 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko na kandydata na dyrektora Publicznego Przedszkola w Trzeboszowicach.

Zarządzenie nr 366/06 z dnia 12.06.2006 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko na kandydata na dyrektora Publicznego Przedszkola w Unikowicach

Zarządzenie nr 367/06 z dnia 14.06.2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 368/06 z dnia 14.06.2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 369/06 z dnia 14.06.2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 370/06 z dnia 19.06.2006 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.

Zarządzenie nr 371/06 z dnia 19.06.2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2006 r.

Zarządzenie nr 372/06 z dnia 21.06.2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2006 r.

Zarządzenie nr 373/06 z dnia 22.06.2006 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabytkowej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 374/06 z dnia 22.06.2006 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 375/06 z dnia 28.06.2006 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2006 r.

Zarządzenie nr 376/06 z dnia 28.06.2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2006 r.

Zarządzenie nr 377/06 z dnia 30.06.2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2006 r.

Zarządzenie nr 378/06 z dnia 04.07.2006 r. w sprawie zamiany nieruchomości.

Zarządzenie nr 379/06 z dnia 13.07.2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2006 r.

Zarządzenie nr 380/06 z dnia 13.07.2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2006 r.

Zarządzenie nr 381/06 z dnia 18.07.2006 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko na kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3.

Zarządzenie nr 382/06 z dnia 24.07.2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2006 r.

Zarządzenie nr 383/06 z dnia 24.07.2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2006 r.

Zarządzenie nr 384/06 z dnia 14.08.2006 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Roboczego ds. szacowania szkód w produkcji rolnej, powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych klęską nadmiernych opadów atmosferycznych.

Zarządzenie nr 385/06 z dnia 21.08.2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy pracowników przedszkoli jednoodziałowych prowadzonych Gminę Paczków.

Zarządzenie nr 386/06 z dnia 21.08.2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników obsługi przedszkoli jednoodziałowych prowadzonych przez Gminę Paczków.

Zarządzenie nr 387/06 z dnia 24.08.2006 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2006 r.

Zarządzenie nr 388/06 z dnia 24.08.2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2006 r.

Zarządzenie nr 389/06 z dnia 28.08.2006 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola Publicznego w Unikowicach.

Zarządzenie nr 390/06 z dnia 28.08.2006 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola Publicznego w Trzeboszowicach.

Zarządzenie nr 391/06 z dnia 01.09.2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2006 r.

Zarządzenie nr 392/06 z dnia 05.09.2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2006 r.

Zarządzenie nr 393/06 z dnia 08.09.2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2006 r.

Zarządzenie nr 394/06 z dnia 08.09.2006 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie nr 395/06 z dnia 11.09.2006 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiebiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług komunalnych.

Zarządzenie nr 396/06 z dnia 01.09.2006 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiebiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwirzęcych i ich części.

Zarządzenie nr 397/06 z dnia 02.10.2006 r. w sprawie ustalenia siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Paczków.

Zarządzenie nr 398/06 z dnia 04.10.2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2006 r.

Zarządzenie nr 399/06 z dnia 04.10.2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2006 r.

Zarządzenie nr 400/06 z dnia 10.10.2006 r. w sprawie likwidacji części drogi wewnętrznej.

Zarządzenie nr 401/06 z dnia 10.10.2006 r. w sprawie likwidacji części drogi wewnętrznej.

Zarządzenie nr 402/06 z dnia 12.10.2006 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2006 r.

Zarządzenie nr 403/06 z dnia 12.10.2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2006 r.

Zarządzenie nr 404/06 z dnia 12.10.2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2006 r.

Zarządzenie nr 405/06 z dnia 16.10.2006 r. w sprawie sprzedaży gruntu w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie nr 406/06 z dnia 18.10.2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2006 r.

Zarządzenie nr 407/06 z dnia 18.10.2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2006 r.

Zarządzenie nr 408/06 z dnia 20.10.2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2006 r.

Zarządzenie nr 409/06 z dnia 20.10.2006 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 410/06 z dnia 24.10.2006 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie nr 411/06 z dnia 25.10.2006 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2006 r.

Zarządzenie nr 412/06 z dnia 25.10.2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2006 r.

Zarządzenie nr 413/06 z dnia 31.10.2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2006 r.

Zarządzenie nr 414/06 z dnia 31.10.2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2006 r.

Zarządzenie nr 415/06 z dnia 07.11.2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2006 r.

Zarządzenie nr 416/06 z dnia 09.11.2006 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2006 r.

Zarządzenie nr 417/06 z dnia 10.11.2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2006 r.

Zarządzenie nr 418/06 z dnia 10.11.2006 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2006 r.

Zarządzenie nr 419/06 z dnia 10.11.2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2006 r.

Zarządzenie nr 420/06 z dnia 20.11.2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2006 r.

Zarządzenie nr 421/06 z dnia 27.11.2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2006 r.

Zarządzenie nr 422/06 z dnia 30.11.2006 r. w sprawie sprzedaży gruntu w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie nr 423/06 z dnia 05.12.2006 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2006 r.

Zarządzenie nr 424/06 z dnia 05.12.2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2006 r.

Zarządzenie nr 1/06 z dnia 11.12.2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2006 r.

Zarządzenie nr 2/06 z dnia 13.12.2006 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2007 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu, kultury i sztuki oraz ochrony zdrowia.

Zarządzenie nr 3/06 z dnia 14.12.2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2006 r.

Zarządzenie nr 4/06 z dnia 21.12.2006 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Paczkowie.

Zarządzenie nr 5/06 z dnia 22.12.2006 r. w sprawie upoważnienia do umarzania oraz udzielana ulg w spłacie wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.

Zarządzenie nr 6/06 z dnia 22.12.2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2006 r.

Zarządzenie nr 7/06 z dnia 22.12.2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2006 r.

Zarządzenie nr 8/06 z dnia 22.12.2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2006 r.

Zarządzenie nr 9/06 z dnia 22.12.2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2006 r.

Zarządzenie nr 10/06 z dnia 29.12.2006 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2006 r.

Zarządzenie nr 11/06 z dnia 29.12.2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2006 r.

Zarządzenie nr 12/06 z dnia 29.12.2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2006 r.

Metadane

Źródło informacji:Joanna Bodyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Joanna Bodyk
Data wprowadzenia:2010-03-24 13:20:09
Opublikował:Joanna Bodyk
Data publikacji:2010-03-24 13:20:19
Ostatnia zmiana:2010-03-24 13:20:52
Ilość wyświetleń:1710

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij