Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Paczkowie

Kolorowy pasek

Zarządzenia 2005TREŚĆ ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA GMINY PACZKÓW DOSTĘPNA JEST W URZĘDZIE MIEJSKIM, POKÓJ NR 14

Zarządzenie nr 217/05 z dnia 25.01.2005 r.
w sprawie rozłożenia na raty zaległej opłaty adiacenckiej.

Zarządzenie nr 218/05 z dnia 03.02.2005 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Trzeboszowicach.

Zarządzenie nr 219/05 z dnia 03.02.2005 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Unikowicach.

Zarządzenie nr 220/05 z dnia 03.02.2005 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych.

Zarządzenie nr 221/05 z dnia 04.02.2005 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2005 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu, kultury i sztuki, ochrony i promocji zdrowia.

Zarządzenie nr 222/05 z dnia 08.02.2005 r. w sprawie upoważnienia do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

Zarządzenie nr 223/05 z dnia 16.02.2005 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Publicznego w Trzeboszowicach.

Zarządzenie nr 224/05 z dnia 16.02.2005 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Publicznego w Unikowicach.

Zarządzenie nr 225/05 z dnia 16.02.2005 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Paczków na 2005r.

Zarządzenie nr 226/05 z dnia 24.02.2005 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół gimnazjalnych w Paczkowie.

Zarządzenie nr 227/05 z dnia 24.02.2005 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty realizacji zadania publicznego pod nazwą "Zarządzanie bazą sportowo-rekreacyjną Ośrodka Sportu i rekreacji w Paczkowie.

Zarządzenie nr 228/05 z dnia 01.03.2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Paczków na 2005r.

Zarządzenie nr 229/05 z dnia 11.03.2005 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie nr 230/05 z dnia 14.03.2005 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległej opłaty adiacenckiej.

Zarządzenie nr 231/05 z dnia 16.03.2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Paczków na 2005 r.

Zarządzenie nr 232/05 z dnia 16.03.2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2005 r.

Zarządzenie nr 233/05 z dnia 16.03.2005 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Paczków.

Zarządzenie nr 234/05 z dnia 18.03.2005 r. w sprawie umorzenia opłaty adiacenckiej.

Zarządzenie nr 235/05 z dnia 21.03.2005 r. w sprawie zamiany nieruchomości.

Zarządzenie nr 236/05 z dnia 31.03.2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2005 r.

Zarządzenie nr 237/05 z dnia 31.03.2005 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2005 r.

Zarządzenie nr 238/05 z dnia 07.04.2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2005 r.

Zarządzenie nr 239/05 z dnia 07.04.2005 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2005 r.

Zarządzenie nr 240/05 z dnia 11.04.2005 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie nr 241/05 z dnia 14.04.2005 r. w sprawie zamiany nieruchomości.

Zarządzenie nr 242/05 z dnia 14.04.2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 243/05 z dnia 19.04.2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2005 r.

Zarządzenie nr 244/05 z dnia 05.05.2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2005 r.

Zarządzenie nr 245/05 z dnia 12.05.2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2005 r.

Zarządzenie nr 246/05 z dnia 12.05.2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2005 r.

Zarządzenie nr 247/05 z dnia 12.05.2005 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki.

Zarządzenie nr 248/05 z dnia 03.06.2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2005 r.

Zarządzenie nr 249/05 z dnia 03.06.2005 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy w 2005 r.

Zarządzenie nr 250/05 z dnia 03.06.2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 251/05 z dnia 06.06.2005 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Unikowicach.

Zarządzenie nr 252/05 z dnia 06.06.2005 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Trzeboszowicach.

Zarządzenie nr 253/05 z dnia 09.06.2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2005 r.

Zarządzenie nr 254/05 z dnia 10.06.2005 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie nr 255/05 z dnia 21.06.2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2005 r.

Zarządzenie nr 256/05 z dnia 22.06.2005 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2005 r.

Zarządzenie nr 257/05 z dnia 22.06.2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2005 r.

Zarządzenie nr 258/05 z dnia 22.06.2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegajacych się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 259/05 z dnia 22.06.2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegajacych się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 260/05 z dnia 22.06.2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegajacych się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 261/05 z dnia 22.06.2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegajacych się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 262/05 z dnia 22.06.2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegajacych się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 263/05 z dnia 22.06.2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegajacych się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 264/05 z dnia 22.06.2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegajacych się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 265/05 z dnia 22.06.2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegajacych się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 266/05 z dnia 23.06.2005 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia.

Zarządzenie nr 270/05 z dnia 05.07.2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2005 r.

Zarządzenie nr 271/05 z dnia 06.07.2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2005 r.

Zarządzenie nr 272/05 z dnia 06.07.2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2005 r.

Zarządzenie nr 273/05 z dnia 06.07.2005 r. w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy Paczków prowadzenia spraw Gminy Paczków.

Zarządzenie nr 274/05 z dnia 22.07.2005 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie nr 275/05 z dnia 25.07.2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2005 r.

Zarządzenie nr 276/05 z dnia 29.07.2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2005 r.

Zarządzenie nr 277/05 z dnia 29.07.2005 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2005 r.

Zarządzenie nr 278/05 z dnia 29.07.2005 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2005 r.

Zarządzenie nr 279/05 z dnia 02.08.2005 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia.

Zarządzenie nr 280/05 z dnia 05.08.2005 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia harmonogramu realziacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Paczków w 2005 r.

Zarządzenie nr 281/05 z dnia 16.08.2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2005 r.

Zarządzenie nr 282/05 z dnia 18.08.2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomoście niezabudowanej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 283/05 z dnia 18.08.2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomoście niezabudowanej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 284/05 z dnia 24.08.2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2005 r.

Zarządzenie nr 285/05 z dnia 26.08.2005 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola Publicznego w Unikowicach.

Zarządzenie nr 286/05 z dnia 26.08.2005 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola Publicznego w Trzeboszowicach.

Zarządzenie nr 287/05 z dnia 29.08.2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2005 r.

Zarządzenie nr 288/05 z dnia 29.08.2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2005 r.

Zarządzenie nr 289/05 z dnia 29.08.2005 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2005 r.

Zarządzenie nr 290/05 z dnia 02.09.2005 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Paczków.

Zarządzenie nr 291/05 z dnia 09.09.2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2005 r.

Zarządzenie nr 292/05 z dnia 14.09.2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2005 r.

Zarządzenie nr 293/05 z dnia 16.09.2005 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2005 r.

Zarządzenie nr 294/05 z dnia 16.09.2005 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Paczków.

Zarządzenie nr 295/05 z dnia 20.09.2005 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów gminnych.

Zarządzenie nr 296/05 z dnia 23.09.2005 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2005 r.

Zarządzenie nr 297/05 z dnia 27.09.2005 r. w sprawie zmiany aktu założycielskiego placówki wychowania przedszkolnego - Publiczne Przedszkole nr 3 z oddziałem żłobkowym.

Zarządzenie nr 298/05 z dnia 30.09.2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2005 r.

Zarządzenie nr 300/05 z dnia 04.10.2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2005 r.

Zarządzenie nr 301/05 z dnia 04.10.2005 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2005 r.

Zarządzenie nr 302/05 z dnia 06.10.2005 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2005 r.

Zarządzenie nr 303/05 z dnia 13.10.2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2005 r.

Zarządzenie nr 304/05 z dnia 13.10.2005 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2005 r.

Zarządzenie nr 305/05 z dnia 20.10.2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2005 r.

Zarządzenie nr 306/05 z dnia 21.10.2005 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2005 r.

Zarządzenie nr 307/05 z dnia 31.10.2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2005 r.

Zarządzenie nr 308/05 z dnia 31.10.2005 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2005 r.

Zarządzenie nr 309/05 z dnia 16.11.2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2005 r.

Zarządzenie nr 310/05 z dnia 16.11.2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2005 r.

Zarządzenie nr 311/05 z dnia 21.11.2005 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2005 r.

Zarządzenie nr 312/05 z dnia 23.11.2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2005 r.

Zarządzenie nr 313/05 z dnia 16.11.2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępownie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 314/05 z dnia 28.11.2005 r. w sprawie sprzedaży działki budowlanej zabudowanej w drode przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 315/05 z dnia 28.11.2005 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2005 r.

Zarządzenie nr 316/05 z dnia 05.12.2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 317/05 z dnia 07.12.2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2005 r.

Zarządzenie nr 318/05 z dnia 07.12.2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2005 r.

Zarządzenie nr 319/05 z dnia 07.12.2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie nr 320/05 z dnia 08.12.2005 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2006 r.

Zarządzenie nr 321/05 z dnia 09.12.2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2005 r.

Zarządzenie nr 322/05 z dnia 12.12.2005 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2005 r.

Zarządzenie nr 323/05 z dnia 12.12.2005 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Paczków na 2005 r.

Zarządzenie nr 324/05 z dnia 14.12.2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2005 r.

Zarządzenie nr 325/05 z dnia 14.12.2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2005 r.

Zarządzenie nr 326/05 z dnia 19.12.2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2005 r.

Zarządzenie nr 327/05 z dnia 19.12.2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2005 r.

Zarządzenie nr 328/05 z dnia 23.12.2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2005 r.

Zarządzenie nr 329//05 z dnia 30.12.2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2005 r.

Zarządzenie nr 330/05 z dnia 30.11.2005 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2005 r.

Zarządzenie nr 331/05 z dnia 30.11.2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2005 r.

Metadane

Źródło informacji:Joanna Bodyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Joanna Bodyk
Data wprowadzenia:2010-03-24 13:21:35
Opublikował:Joanna Bodyk
Data publikacji:2010-03-24 13:22:22
Ostatnia zmiana:2010-03-24 13:22:58
Ilość wyświetleń:1586

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij