Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Paczkowie

Kolorowy pasek

Zarządzenia 2004


TREŚĆ ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA GMINY PACZKÓW DOSTĘPNA JEST W URZĘDZIE MIEJSKIM, POKÓJ NR 14


Zarządzenie nr 106 / 2004 z dnia 28.01.2004 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Trzeboszowicach.


Zarządzenie nr 107 / 2004 z dnia 28.01.2004 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Unikowicach.


Zarządzenie nr 108 / 2004 z dnia 28.01.2004 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Starym Paczkowie.


Zarządzenie nr 109 / 2004 z dnia 28.01.2004 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Kozielnie.


Zarządzenie nr 110 / 2004 z dnia 16.02.2004 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.


Zarządzenie nr 111 / 2004 z dnia 16.02.2004 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.


Zarządzenie nr 112 / 2004 z dnia 16.02.2004 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.


Zarządzenie nr 113 / 2004 z dnia 16.02.2004 r. w sprawie upoważnienia do wykonywania przeniesień w planie wydatków.


Zarządzenie nr 114 / 2004 z dnia 19.02.2004 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Starym Paczkowie.


Zarządzenie nr 115 / 2004 z dnia 19.02.2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Paczków na 2004 r.


Zarządzenie nr 116 / 2004 z dnia 25.02.2004 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Paczków na 2004 r.


Zarządzenie nr 117 / 2004 z dnia 26.02.2004 r. w sprawie pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola w Kozielnie.


Zarządzenie nr 118 / 2004 z dnia 26.02.2004 r. w sprawie pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola w Trzeboszowicach.


Zarządzenie nr 119 / 2004 z dnia 26.02.2004 r. w sprawie pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola w Unikowicach.


Zarządzenie nr 120 / 2004 z dnia 27.02.2004 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Paczków na 2004 r.


Zarządzenie nr 121 / 2004 z dnia 27.02.2004 r. w sprawie prawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zakresu jej działań i kompetencji.


Zarządzenie nr 122 / 2004 z dnia 4.03.2004 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Burmistrza Gminy Paczków.


Zarządzenie nr 123 / 2004 z dnia 4.03.2004 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Paczków na 2004 r.


Zarządzenie nr 124 / 2004 z dnia 4.03.2004 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Paczków na 2004 r.


Zarządzenie nr 125 / 2004 z dnia 10.03.2004 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Społecznej Komisji Mieszkaniowej.


Zarządzenie nr 126 / 2004 z dnia 16.03.2004 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do nabycia na własność przez użytkowników lub współużytkowników wieczystych.


Zarządzenie nr 127 / 2004 z dnia 24.03.2004 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.


Zarządzenie nr 128 / 2004 z dnia 24.03.2004 r. w sprawie sprzedaży użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej mienie komunalne w drodze bezprzetargowej.


Zarządzenie nr 129 / 2004 z dnia 31.03.2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Paczków na 2004 r.


Zarządzenie nr 130/ 2004 z dnia 31.03.2004 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Paczków na 2004 r..


Zarządzenie nr 131/ 2004 z dnia 15.04.2004 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Paczków na 2004 r.


Zarządzenie nr 132/ 2004 z dnia 16.04.2004 r. w sprawie sprzedaży użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej mienie komunalne w drodze bezprzetargowej.


Zarządzenie nr 133/ 2004 z dnia 22.04.2004 r. w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania uchwały Rady Miejskiej w sprawie utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Paczków.


Zarządzenie nr 134/ 2004 z dnia 28.04.2004 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Paczków na 2004 r.


Zarządzenie nr 135/ 2004 z dnia 29.04.2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Paczków na 2004 r.


Zarządzenie nr 136/ 2004 z dnia 12.05.2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Paczków na 2004 r.


Zarządzenie nr 137/ 2004 z dnia 12.05.2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Paczków na 2004 r.


Zarządzenie nr 138/ 2004 z dnia 12.05.2004 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Paczków na 2004 r.


Zarządzenie nr 139/ 2004 z dnia 18.05.2004 r. w sprawie powołania obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Paczków.


Zarządzenie nr 140 / 2004 z dnia 19.05.2004 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Paczków na 2004 r.


Zarządzenie nr 141 / 2004 z dnia 25.05.2004 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Trzeboszowicach.


Zarządzenie nr 142 / 2004 z dnia 25.05.2004 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Kozielnie.


Zarządzenie nr 143 / 2004 z dnia 25.05.2004 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Unikowicach.

Zarządzenie nr 144 / 2004 z dnia 26.05.2004 r. w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej.

Zarządzenie nr 145 / 2004 z dnia 7.06.2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2004 r.

Zarządzenie nr 146 / 2004 z dnia 9.06.2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2004 r.

Zarządzenie nr 147 / 2004 z dnia 9.06.2004 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Paczków na 2004 r.

Zarządzenie nr 148 / 2004 z dnia 9.06.2004 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2004 r.

Zarządzenie nr 149 / 2004 z dnia 17.06.2004 r. w sprawie zamiany nieruchomości.

Zarządzenie nr 150 / 2004 z dnia 22.06.2004 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postepowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela minowanego.

Zarządzenie nr 151 / 2004 z dnia 22.06.2004 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postepowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela minowanego.

Zarządzenie nr 152 / 2004 z dnia 22.06.2004 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postepowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela minowanego.

Zarządzenie nr 153 / 2004 z dnia 22.06.2004 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postepowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela minowanego.

Zarządzenie nr 154 / 2004 z dnia 22.06.2004 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2004 r.

Zarządzenie nr 155 / 2004 z dnia 22.06.2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2004 r.

Zarządzenie nr 156 / 2004 z dnia 25.06.2004 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2004 r.

Zarządzenie nr 157 / 2004 z dnia 25.06.2004 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Paczków.

Zarządzenie nr 158 / 2004 z dnia 25.06.2004 r. w sprawie nabycia nieruchomości.

Zarządzenie nr 159 / 2004 z dnia 25.06.2004 r. w sprawie nabycia nieruchomości.

Zarządzenie nr 160 / 2004 z dnia 29.06.2004 r. w sprawie nabycia powierzenia stanowiska zastępcy dyrektora Przedszkola Nr 2.

Zarządzenie nr 161 / 2004 z dnia 29.06.2004 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy paczków na 2004 r.

Zarządzenie nr 162 / 2004 z dnia 29.06.2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Paczków na 2004 r.

Zarządzenie nr 163 / 2004 z dnia 30.06.2004 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Paczków na 2004 r.

Zarządzenie nr 164 /2004 z dnia12.07.2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Paczków na 2004 r.

Zarządzenie nr 165 / 2004 z dnia 27.07.2004 r.w sprawie zmiany w budżecie gminy Paczków na 2004 r.

Zarządzenie nr 166 / 2004 z dnia 3.08.2004 r.wsprawie zmiany budżetu gminy Paczków na 2004 r.

Zarządzenie nr 167 / 2004 z dnia 3.08.2004 r.w sprawie zmiany w budżecie gminy Paczków na 2004 r.

Zarządzenie nr 168 / 2004 z dnia 4.08.2004 r.w sprawie zmiany w budżecie gminy Paczków na 2004 r.

Zarządzenie nr 169 / 2004 z dnia 11.08.2004 r. w sprawie ustalenia harmonogramurealizacjidochodów i wydatków budżetu gminy Paczków na 2004 r.

Zarządzenie nr 170 / 2004 z dnia 17.08.2004 r.w sprawiezmiany danych zawartych w wykazie nieruchomości przeznaczonych donabycia na własność przez użytkowników lub współużytkownikówwieczystych.

Zarządzenie nr 171 / 2004 z dnia 17.08.2004 r.w sprawiezmiany danych zawartych w wykazie nieruchomości przeznaczonych do nabyciana własność przez użytkowników lub współużytkownikówwieczystych.

Zarządzenie nr 172 / 2004 z dnia 17.08.2004 r.w sprawiezmiany danych zawartych w wykazie nieruchomości przeznaczonych donabycia na własność przez użytkowników lub współużytkownikówwieczystych.

Zarządzenie nr 173 / 2004 z dnia 17.08.2004 r.w sprawiezmiany danych zawartych w wykazie nieruchomości przeznaczonych donabycia na własność przez użytkowników lub współużytkownikówwieczystych.

Zarządzenie nr 174 / 2004 z dnia 17.08.2004 r.w sprawiezmiany danych zawartych w wykazie nieruchomości przeznaczonych donabycia na własność przez użytkowników lub współużytkownikówwieczystych.

Zarządzenie nr 175 / 2004 z dnia 18.08.2004 r.w sprawiepełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Publicznego wUnikowicach.

Zarządzenie nr 176 / 2004 z dnia 18.08.2004 r.w sprawiepełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Publicznego wTrzeboszowicach.

Zarządzenie nr 177 / 2004 z dnia 18.08.2004 r.w sprawiepełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Publicznego wKozielnie.

Zarządzenie nr 178 / 2004 z dnia 19.08.2004 r.w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych wPaczkowie.

Zarządzenie nr 179 / 2004 z dnia 19.08.2004 r.w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2004 r.

Zarządzenie nr 180 / 2004 z dnia 1.09.2004 r.w sprawiezmiany budżetu Gminy Paczków na 2004 r.

Zarządzenienr 181 / 2004 z dnia 1.09.2004 r.w sprawie zmiany w budżecie GminyPaczków na 2004 r.

Zarządzenie nr 182 / 2004 z dnia1.09.2004 r.w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2004r.

Zarządzenie nr 183 / 2004 z dnia 10.09.2004 r.w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie niedoborubudżetu Gminy Paczków.

Zarządzenie nr 184 / 2004 z dnia10.09.2004 r.w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2004r.

Zarządzenie nr 185 / 2004 z dnia 13.09.2004 r.w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2004 r.

Zarządzenie nr 186 / 2004 z dnia 27.09.2004 r.w sprawiezmiany w budżecie Gminy Paczków na 2004 r.

Zarządzenie nr 187 /2004 z dnia 30.09.2004 r.w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na2004 r.

Zarządzenie nr 188 / 2004 z dnia 30.09.2004 r.wsprawie zmiany budżetu Gminy paczków na 2004 r.

Zarządzenie nr189 / 2004 z dnia 7.10.2004 r.w sprawie zmiany w budżecie GminyPaczków na 2004 r.

Zarządzenie nr 190 / 2004 z dnia 13.10.2004 r.w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania dopłat nauczycielido czesnego za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenianauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansownie jestprzyznawane.

Zarządzenie nr 191 / 2004 z dnia 13.10.2004 r.w sprawie powołania stałej komisji do wykonywania czynności związanychz przeprowadzaniem przetargów na zbycienieruchomości.

Zarządzenie nr 192 / 2004 z dnia 15.10.2004 r.w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2004r.

Zarządzenie nr 193 / 2004 z dnia 18.10.2004 r.wsprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2004 r.

Zarządzenie nr194 / 2004 z dnia 25.10.2004 r.w sprawie odwołania pełnomocnika ds.profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zarządzenienr 195 / 2004 z dnia 27.10.2004 r.w sprawie zmiany zarządzeniaBurmistrza Gminy Paczków nr 192/04 z dnia 15.10.2004r.

Zarządzenie nr 196 / 2004 z dnia 28.10.2004 r.wsprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2004 r.

Zarządzenie nr197 / 2004 z dnia 28.10.2004 r.w sprawie zmiany w budżecie GminyPaczków na 2004 r.

Zarządzenie nr 198 / 2004 z dnia 18.11.2004 r.w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2004r.

Zarządzenie nr 199 / 2004 z dnia 18.11.2004 r.wsprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2004 r.

Zarządzenie nr200 / 2004 z dnia 19.11.2004 r.w sprawie nabycianieruchomości.

Zarządzenie nr 201 / 2004 z dnia 22.11.2004 r.w sprawie sprzedaży użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącejmienie kimunalne w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie nr 202 /2004 z dnia 26.11.2004 r.w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na2004 r.

Zarządzenie nr 203 / 2004 z dnia 26.11.2004 r.w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2004 r.

Zarządzenie nr204 / 2004 z dnia 6.12.2004 r.w sprawie zmiany w budżecie GminyPaczków na 2004 r.

Zarządzenie nr 205 / 2004 z dnia 6.12.2004 r.w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2004r.

Zarządzenie nr 206 / 2004 z dnia 14.12.2004 r.w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2004 r.

Zarządzenie nr207 / 2004 z dnia 14.12.2004 r.w sprawie zmiany w budżecie GminyPaczków na 2004 r.

Zarządzenie nr 208 / 2004 z dnia 14.12.2004 r.w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2004r.

Zarządzenie nr 209 / 2004 z dnia 16.12.2004 r.w sprawie ustalenia procedury planowania i realizacji zadań oraz określenia wzoruwniosku i protokołu zdawczo - odbiorczego przekazania mienia komunalnegojednostkom pomocniczym Gminy Paczków.

Zarządzenie nr 210 / 2004 zdnia 21.12.2004 r.w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2004r.

Zarządzenie nr 211 / 2004 z dnia 23.12.2004 r.wsprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2004 r.

Zarządzenie nr212 / 2004 z dnia 23.12.2004 r.w sprawie zmiany w budżecie GminyPaczków na 2004 r.

Zarządzenie nr 213 / 2004 z dnia 30.12.2004 r.w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2004r.

Zarządzenie nr 214 / 2004 z dnia 30.12.2004 r.w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2004 r.

Zarządzenie nr215 / 2004 z dnia 31.12.2004 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursuofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej isportu.

Zarządzenie nr 216 / 2004 z dnia 31.12.2004 r.w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2004 r.

 

Metadane

Źródło informacji:Joanna Bodyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Joanna Bodyk
Data wprowadzenia:2010-03-24 13:24:04
Opublikował:Joanna Bodyk
Data publikacji:2010-03-24 13:25:26
Ostatnia zmiana:2010-03-24 13:25:41
Ilość wyświetleń:1824

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij