Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Paczkowie

Kolorowy pasek

Zarządzenia 2003TREŚĆ ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA GMINY PACZKÓW DOSTĘPNA JEST W URZĘDZIE MIEJSKIM (pokój nr 14, II piętro)


Zarządzenie Nr 8 / 2003 z dnia 8.01. 2003 r. w sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Publicznego dla Dorosłych.

Zarządzenie Nr 9 / 2003 z dnia 8.01.2003 w sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3.

Zarządzenie Nr 10 / 2003 z dnia 8.01. 2003 r. w sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Unikowiach.


Zarządzenie Nr 11 / 2003 z dnia 8.01. 2003 r w sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Trzeboszowicach.


Zarządzenie Nr 12 / 2003 z dnia 8.01. 2003 r. w sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Starym Paczkowie.


Zarządzenie Nr 13 / 2003 z dnia 8.01. 2003 r. w sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Kozielnie.


Zarządzenie Nr 14 / 2003 z dnia 7.01. 2003 r. w sprawie odwołania pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.


Zarządzenie Nr 15 / 2003 z dnia 7.01. 2003 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.


Zarządzenie Nr 16 / 2003 z dnia 8.01. 2003 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum dla Dorosłych.


Zarządzenie Nr 17 / 2003 z dnia 8.01. 2003 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Unikowicach.


Zarządzenie Nr 18 / 2003 z dnia 8.01. 2003 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Kozielnie.


Zarządzenie Nr 19 / 2003 z dnia 8.01. 2003 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Trzeboszowicach.


Zarządzenie Nr 20 / 2003 z dnia 8.01. 2003 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Starym Paczkowie.


Zarządzenie Nr 21 / 2003 z dnia 8.01. 2003 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3.


Zarządzenie Nr 22 / 2003 z dnia 13.02. 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Paczków na 2003 r.


Zarządzenie Nr 23 / 2003 z dnia 13.02. 2003 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Paczków.


Zarządzenie Nr 24 / 2003 z dnia 21.02. 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Paczków na 2003 r.


Zarządzenie Nr 25 / 2003 z dnia 21.02. 2003 r. w sprawie upoważnienia do dokonywania przeniesień w planie wydatków.


Zarządzenie Nr 26 / 2003 z dnia 21.02. 2003 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Publicznego dla Dorosłych.


Zarządzenie Nr 27 / 2003 z dnia 21.02. 2003 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3.


Zarządzenie Nr 28 / 2003 z dnia 21.02. 2003 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola Publicznego w Kozielnie.


Zarządzenie Nr 29 / 2003 z dnia 21.02. 2003 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola Publicznego w Starym Paczkowie.


Zarządzenie Nr 30 / 2003 z dnia 21.02. 2003 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków stanowiska dyrektora przedszkola Publicznego w Trzeboszowicach.


Zarządzenie Nr 31 / 2003 z dnia 21.02. 2003 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków stanowiska dyrektora przedszkola Publicznego w Unikowicach.


Zarządzenie Nr 32 / 2003 z dnia 13.03. 2003 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 23/2003 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Paczków.


Zarządzenie Nr 33 / 2003 z dnia 13.03. 2003 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Paczków na 2003 r.


Zarządzenie Nr 34 / 2003 z dnia 20.03. 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Paczków na 2003 r.


Zarządzenie Nr 35 / 2003 z dnia 31.03. 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Paczków na 2003 r.


Zarządzenie Nr 36 / 2003 z dnia 8.03. 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Gminy Paczków z dnia 14 kwietnia 2000 r. dotyczącej zasad ustalania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach Gminy Paczków.


Zarządzenie Nr 37 / 2003 z dnia 10.04. 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Paczków na 2003 r.


Zarządzenie Nr 38 / 2003 z dnia 10.04. 2003 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Paczków na 2003 r.


Zarządzenie Nr 39 / 2003 z dnia 8.05. 2003 r. w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu.


Zarządzenie Nr 40 / 2003 z dnia 15.05. 2003 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Paczków na 2003 r.

Zarządzenie Nr 41 / 2003 z dnia 15.05. 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Paczków na 2003 r.


Zarządzenie Nr 42 / 2003 z dnia 22.06. 2003 r. w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum.


Zarządzenie Nr 43 / 2003 z dnia 22.06. 2003 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Paczków na 2003 r.


Zarządzenie Nr 44 / 2003 z dnia 22.06. 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Paczków na 2003 r.


Zarządzenie Nr 45 / 2003 z dnia 22.06. 2003 r. w sprawie zbycia udziałów Polleny.


Zarządzenie Nr 46 / 2003 z dnia 28.05. 2003 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Zarządzenie Nr 47 / 2003 z dnia 28.05. 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Paczków na 2003 r.


Zarządzenie Nr 48 / 2003 z dnia 5.06. 2003 r.z w sprawie zbycia 14 lokali mieszkalnych wraz z prawem użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu.


Zarządzenie Nr 49 / 2003 z dnia 5.06. 2003 r. w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji ds. Referendum.


Zarządzenie Nr 50 / 2003 z dnia 5.06. 2003 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Paczków na 2003 r.


Zarządzenie Nr 51 / 2003 z dnia 5.06. 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Paczków na 2003 r.


Zarządzenie Nr 52 / 2003 z dnia 5.06. 2003 r. w sprawie sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne w drodze bezprzetargowej.


Zarządzenie Nr 53 / 2003 z dnia 16.06. 2003 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Unikowicach.


Zarządzenie Nr 54 / 2003 z dnia 16.06. 2003 r. w sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Unikowicach.


Zarządzenie Nr 55 / 2003 z dnia 16.06. 2003 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Trzeboszowicach.

Zarządzenie Nr 56 / 2003 z dnia 16.06. 2003 r. w sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Trzeboszowicach.

Zarządzenie Nr 57 / 2003 z dnia 18.06. 2003 r. w sprawie zmiany budzetu Gminy Paczków na 2003 r.

Zarządzenie Nr 58 / 2003 z dnia 18.06. 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2003 r.

Zarządzenie Nr 59 / 2003 z dnia 24.06. 2003 r. w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy Paczków prowadzenia spraw Gminy.

Zarządzenie Nr 60 / 2003 z dnia 24.06. 2003 r. w sprawie zbycia lokali uzytkowych wraz z prawem użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu.

Zarządzenie Nr 61 / 2003 z dnia 24.06. 2003 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egazaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 62 / 2003 z dnia 24.06. 2003 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egazaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 63 / 2003 z dnia 24.06. 2003 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egazaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.

Zarządzenie Nr 64 / 2003 z dnia 24.06. 2003 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egazaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 65 / 2003 z dnia 24.06. 2003 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egazaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopieńnauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 66 / 2003 z dnia 24.06. 2003 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egazaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 67 / 2003 z dnia 4.07. 2003 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Paczkowie zarządzonych na dzień 27.07.2003 r.

Zarządzenie Nr 68 / 2003 z dnia 18.07. 2003 r. w sprawie zmiany budzetu Gminy Paczków na 2003 r.

Zarządzenie Nr 69 / 2003 z dnia 4.08. 2003 r. w sprawie pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola w Unikowicach.

Zarządzenie Nr 70 / 2003 z dnia 4.08. 2003 r. w sprawie pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola w Trzeboszowicach.

Zarządzenie Nr 71 / 2003 z dnia 4.08. 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2003 r.

Zarządzenie Nr 72 / 2003 z dnia 18.08. 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2003 r.

Zarządzenie Nr 73 / 2003 z dnia 18.08. 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2003 r.

Zarządzenie Nr 74 / 2003 z dnia 18.08. 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2003 r.

Zarządzenie Nr 75 / 2003 z dnia 27.08. 2003 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Trzeboszowicach.

Zarządzenie Nr 76 / 2003 z dnia 27.08. 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2003 r.

Zarządzenie Nr 77 / 2003 z dnia 11.09. 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2003 r.

Zarządzenie Nr 78 / 2003 z dnia 11.09. 2003 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budzetu Gminy Paczków w 2003 r.

Zarządzenie Nr 79 / 2003 z dnia 25.09. 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2003 r.

Zarządzenie Nr 80 / 2003 z dnia 25.09. 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2003 r.

Zarządzenie Nr 81 / 2003 z dnia 25.09. 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2003 r.

Zarządzenie Nr 82 / 2003 z dnia 7.10. 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2003 r.

Zarządzenie Nr 83 / 2003 z dnia 7.10. 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2003 r.

Zarządzenie Nr 84 / 2003 z dnia 15.10. 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2003 r.

Zarządzenie Nr 85 / 2003 z dnia 28.10. 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2003 r.

Zarządzenie Nr 86 / 2003 z dnia 28.10. 2003 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Gminy Paczków Nr 84/03 z dnia 15.10.03 r.

Zarządzenie Nr 87 / 2003 z dnia 6.11. 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2003 r.

Zarządzenie Nr 88 / 2003 z dnia 6.11. 2003 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Gminy Paczków Nr 84/03 z dnia 15.10.03 r.

Zarządzenie Nr 89 / 2003 z dnia 7.11. 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2003 r.

Zarządzenie Nr 90 / 2003 z dnia 6.11. 2003 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Burmistrza Gminy Paczków Nr 84/03 z dnia 15.10.03 r.

Zarządzenie Nr 91 / 2003 z dnia 7.11. 2003 r. w sprawie nabycia nieruchomości w formie darowizny.

Zarządzenie Nr 92 / 2003 z dnia 20.11. 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2003 r.

Zarządzenie Nr 93 / 2003 z dnia 28.11. 2003 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Paczkowie.

Zarządzenie Nr 94 / 2003 z dnia 5.12. 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2003 r.

Zarządzenie Nr 95 / 2003 z dnia 5.12. 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2003 r.

Zarządzenie Nr 96 / 2003 z dnia 17.12. 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2003 r.

Zarządzenie Nr 97 / 2003 z dnia 17.12. 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2003 r.

Zarządzenie Nr 98 / 2003 z dnia 22.12. 2003 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 w Paczkowie.

Zarządzenie Nr 99 / 2003 z dnia 22.12. 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2003 r.

Zarządzenie Nr 100 / 2003 z dnia 22.12. 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2003 r.

Zarządzenie Nr 101 / 2003 z dnia 22.12. 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2003 r.

Zarządzenie Nr 102 / 2003 z dnia 29.12. 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2003 r.

Zarządzenie Nr 103 / 2003 z dnia 29.12. 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2003 r.

Zarządzenie Nr 104 / 2003 z dnia 29.12. 2003 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Gminy Paczków Nr 97/03 z dnia 17.12.2003 r.

Zarządzenie Nr 105 / 2003 z dnia 29.12. 2003 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza gminy Paczków Nr 99/03 z dnia 22.12.2003 r.

 

Metadane

Źródło informacji:Joanna Bodyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Joanna Bodyk
Data wprowadzenia:2010-03-24 13:27:02
Opublikował:Joanna Bodyk
Data publikacji:2010-03-24 13:29:31
Ostatnia zmiana:2010-03-24 13:31:16
Ilość wyświetleń:2014
Urząd Miejski w Paczkowie
Rynek 1, 48-370 Paczków

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij