Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Paczkowie

Kolorowy pasek

Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika

Treść zarządzeń Burmistrza Gminy Paczków dostępna jest w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Paczkowie

Zarządzenie nr 1/2012 z dnia 05.01.2012 r. w sprawie umorzenia opłaty dodatkowej nr 000611 wystawionych w dniu 17.12.2011 r. za nieopłacony postój w Strefie Płatnego Parkowania.

Zarządzenie nr 2/2012 z dnia 17.01.2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych ds. opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych.

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 17.01.2012 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Wydziale Spaw Społecznych Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

Zarządzenie nr 4/2012 z dnia 03.02.2012 r. w sprawie umorzenia opłaty dodatkowej nr 000640 wystawionych w dniu 20.12.2011 r. za nieopłacony postój w Strefie Płatnego Parkowania.

Zarządzenie nr 5/2012 z dnia 06.02.2012 r. w sprawie umorzenia zaległosci czynszowych.

Zarządzenie nr 6/2012 z dnia 06.02.2012 r. w sprawie umorzenia należności z tytułu wieczystego użytkowania.

Zarządzenie nr 7/2012 z dnia 08.02.2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 8/2012 z dnia 08.02.2012 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli  problemowej w Urzędzie Miejskim w Paczkowie.

Zarządzenie nr 9/2012 z dnia 13.02.2012 r. w sprawie umorzenia opłaty z tytułu dzierżawy działek.

Zarządzenie nr 10/2012 z dnia 03.02.2012 r. w sprawie umorzenia opłaty dodatkowej nr 12337 wystawionych w dniu 10.02.2010 r. za nieopłacony postój w Strefie Płatnego Parkowania.

Zarządzenie nr 11/2012 z dnia 16.02.2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 13/2007 Burmsitrza Gminy Paczków z dnia 12 lutego 2007 r.

Zarządzenie nr 12/2012 z dnia 14.02.2012 r. w sprawie sprawie umorzenia opłaty z tytułu dzierżawy działki.

Zarządzenie nr 13/2012 z dnia 16.02.2012 r. w sprawie sprawie odmowy umorzenia nadpłaconej kwoty na fundusz remontowy.

Zarządzenie nr 14/2012 z dnia 27.02.2012 r. w sprawie sprawie umorzenia grzywny w celu przymuszenia.

Zarządzenie nr 15/2012 z dnia 27.02.2012 r. w sprawie sprawie odmowy umorzenia odsetek od zadłużenia czynszowego.

Zarządzenie nr 16/2012 z dnia 01.03.2012 r. uchylające Zarządzenie nr 81/2007 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu używanego do celów słuzbowych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Paczkowie oraz pracowników jednostek organizacyjnych podległych gminie.

Zarządzenie nr 17/2012 z dnia 02.03.2012 r. w sprawie sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia  publicznego na wykonanie remontu budynku Domu Kultury w Trzeboszowicach.

Zarządzenie nr 18/2012 z dnia 12.03.2012 r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Ośrodka pomocy Społecznej w Paczkwoei upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji.

Zarządzenie nr 19/2012 z dnia 14.02.2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 20/2012 z dnia 14.02.2012 r. w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 92/2011 z dnia 29.11.2011 r. dotyczącego umorzenia mandatów kredytowanych nałozonych przez Straż Miejską w Paczkowie w latach 2006 i 2007, których termin wymagalności (3 lata) uległ przedawnieniu.

Zarządzenie nr 21/2012 z dnia 26.03.2012 r. w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej w Starym Paczkowie.

Zarządzenie nr 22/2012 z dnia 03.04.2012 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. zarządzaia kryzysowego oraz powołania Komisji ds. naboru na stanowisko podinspektora ds. zarządzania kryzysowego.

Zarządzenie nr 23/2012 z dnia 06.04.2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

Zarządzenie nr 24/2012 z dnia 16.04.2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 25/2012 z dnia 30.04.2012 r. w sprawie określenia regulaminu prowadzenia kontroli dotacji udzielanych przez Gminę Paczków jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

Zarządzenie nr 26/2012 z dnia 16.04.2012 r. w sprawie kontroli dotacji udzielonej przez Gminę Paczków LZS Frydrychów.

Zarządzenie nr 27/2012 z dnia 20.06.2012 r. w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej.

Zarządzenie nr 28/2012 z dnia 18.05.2012 r. w sprawie organziacji systemu stałych dyżurów w Gminie Paczków na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

Zarządzenie nr 29/2012 z dnia 24.05.2012 r. w sprawie zaopiniowania projektu "Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Zarządzenie nr 30/2012 z dnia 29.05.2012 r. w sprawie odmowy umorzenia zaległości najmu lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie nr 31/2012 z dnia 29.05.2012 r. w sprawie odmowy umorzenia zaległości najmu lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie nr 32/2012 z dnia 29.05.2012 r. w sprawie umorzenia mandatów kredytowanych nałożonych przez Straż Miejską w Paczkowie na osoby, których zgon potwierdzono na dzień 28.05.2012 r.

Zarządzenie nr 33/2012 z dnia 11.06.2012 r. w sprawie przeprowadzenia treningu akcji kurierskiej.

Zarządzenie nr 34/2012 z dnia 13.06.2012 r. w sprawie odmowy umorzenia zaległości z tytułu pobranych, a nie przekazanych do Gminy Paczków czynszów.

Zarządzenie nr 35/2012 z dnia 14.06.2012 r. w sprawie odmowy umorzenia zaległości z tytułu opłat dodatkowych za nieopłacone parkowanie.

Zarządzenie nr 36/2012 z dnia 15.06.2012 r. w sprawie ustalenia zasad i organziacji kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Paczkowie i w jednostkach organziacyjnych Gminy Paczków.

Zarządzenie nr 37/2012 z dnia 19.06.2012 r. w sprawie sprawie powołania Komisji yrbanistyczno - architektonicznej i ustalenia jej regulaminu.

Zarządzenie nr 38/2012 z dnia 29.06.2012 r. w sprawie sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 39/2012 z dnia 27.06.2012 r. w sprawie usystmatyzownia zasad i procedur składających się na kontrolę zarządczą w urzędzie Miejskim w Paczkowie.

Zarządzenie nr 40/2012 z dnia 27.06.2012 r. w sprawie  funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Paczków.

Zarządzenie nr 41/2012 z dnia 27.06.2012 r. w sprawie planu kontroli w Gminie Paczków na 2012 r.

Zarządzenie nr 42/2012 z dnia 27.06.2012 r. w sprawie kontroli dotacji udzielonej przez Gminę paczków dla UKS Lider.

Zarządzenie nr 43/2012 z dnia 27.06.2012 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji.

Zarządzenie nr 44/2012 z dnia 27.06.2012 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.

Zarządzenie nr 45/2012 z dnia 19.07.2012 r. w sprawie sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 46/2012 z dnia 24.07.2012 r. w sprawie odmowy umorzenia zaległości najmu lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie nr 47/2012 z dnia 01.08.2012 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Paczkowie.

Zarządzenie nr 48/2012 z dnia 16.08.2012 r. w sprawie zasad rachunkowości dla budżetu Gminy i Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

Zarządzenie nr 49/2012 z dnia 04.09.2012 r. w sprawie założeń i opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Paczków na 2013 r.

Zarządzenie nr 50/2012 z dnia 11.09.2012 r. w sprawie umorzenia opłaty dodatkowej nr 2915 wystawionej w dniu 10.07.2008 za nieopłacony postój w SPP ze względu na koszty dochodzenia i egzekucji.

Zarządzenie nr 51/2012 z dnia 13.09.2012 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w jednostkach organziacyjnych w Gminie Paczków.

Zarządzenie nr 52/2012 z dnia 18.09.2012 r. w sprawie odmowy umorzenia opłat dodatkowych wystawionych od 01.01.2011 - 31.12.2011 za nieopłacony postój w SPP, wobec których wszczęcie egzekucji jest noecelowe ze wzgledu na koszty egzekucyjne, dla zobowiązanych majacych miejsce zamieszkania za granicą oraz posiadajacych rejestracje tymczasowe.

Zarządzenie nr 53/2012 z dnia 25.09.2012 r. w sprawie odmowy umorzenia opłat dodatkowych wystawionych od 01.01.2012 - 31.08.2012 za nieopłacony postój w SPP, wobec których wszczęcie egzekucji jest noecelowe ze wzgledu na koszty egzekucyjne, dla zobowiązanych majacych miejsce zamieszkania za granicą oraz posiadajacych rejestracje tymczasowe.

Zarządzenie nr 54/2012 z dnia 15.10.2012 r. w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej w Paczkowie.

Zarządzenie nr 55/2012 z dnia 16.10.2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Gminy Paczków Nr 53/2012 z dnia 25.09.2012 w sprawie umorzenia opłat dodatkowych wystawionych od 01.01.2012 - 31.08.2012 za nieopłacony postój w SPP, wobec których wszczęcie egzekucji jest noecelowe ze wzgledu na koszty egzekucyjne, dla zobowiązanych majacych miejsce zamieszkania za granicą oraz posiadajacych rejestracje tymczasowe.

Zarządzenie nr 56/2012 z dnia 18.10.2012 r. w sprawie  powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 500 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zarządzenie nr 57/2012 z dnia 19.10.2012 r. w sprawie ustalenia i wykonania polityki szkoleniowej Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

Zarządzenie nr 58/2012 z dnia 25.10.2012 r. w sprawie  powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację w placówkach oświatowych połozonych na terenie Gminy Paczków projektu pn. W drodze do sukcesu, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowego ze środków EFS.

Zarządzenie nr 59/2012 z dnia 25.10.2012 r. w sprawie  powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie (zwalczanie śliskości zimowej przy użyciu piasku oraz odśnieżanie) dróg gminnych i lokalnych chodników, placów, alejek parkowych położonych na terenie miasta i Gminy Paczków, w okresie od dnia 09.11.2012 do dnia 30.04.2013.

Zarządzenie nr 60/2012 z dnia 31.10.2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 41/2012 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie planu kontroli w Gminie Paczków na 2012 r.

Zarządzenie nr 61/2012 z dnia 05.11.2012 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze informatyka oraz powołania Komisji ds. naboru na stanowisko informatyka.

Zarządzenie nr 62/2012 z dnia 08.11.2012 r. w sprawie konroli problemowje realizacji umowy z zarządzanie z dnia 28 maja 2010 r.

Zarządzenie nr 63/2012 z dnia 26.11.2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 62/2012 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie kontroli problemowej realziacji  umowy o zarządzanie z dnia 28 maja 2012 r.

Zarządzenie nr 64/2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę do placówek oświatowych połozonych na terenie Gminy Paczków pomocy dydaktycznych w celu realizacji projektu pn. W drodze do sukcesu, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowego ze środków EFS.

Zarządzenie nr 65/2012 z dnia 04.12.2012 r. w sprawie umorzenia zaległości z tytułu wieczystego użytkowania działki oraz z tytułu oplaty za dzierżawę ogródka za 2012, ze względu na ważny interes dłużnika.

Zarządzenie nr 67/2012 z dnia 17.12.2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenie nr 68/2012 z dnia 19.12.2012 r. w sprawie umorzenia oplat dodatkowych za nieopłacony postój w SPP wystawionych na osoby, wobec których wszczęcie egzekucji jest niecelowe ze względu na koszty dochodzenia egzekucji oraz ze względu na smierć zobowiązanych.

Zarządzenie nr 69/2012 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie powołania skladu oraz zakresu dzialania Gminnego Zespołu ds. Ewakuacji i Przyjęcia Ludności.

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Joanna Bodyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Joanna Bodyk
Data wprowadzenia:2012-05-22 13:06:38
Opublikował:Joanna Bodyk
Data publikacji:2012-05-22 13:55:54
Ostatnia zmiana:2013-01-08 10:18:40
Ilość wyświetleń:2837

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij