Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Paczkowie

Kolorowy pasek

Zarządzenie Burmistrza Gminy jako Kierownika

Zarządzenie nr 1/2013 z dnia 04.01.2013 r. w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłat za lokal mieszkalny.

Zarządzenie nr 2/2013 z dnia 14.01.2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych ds opiniowania ofert złozonych na realziację zadań publicznych.

Zarządzenie nr 3/2013 z dnia 14.01.2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 67/2012 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 17.12.2013 r.

Zarządzenie nr 4/2013 z dnia 31.01.2013 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalziacji w Paczkowie oraz powołania Komisji ds. naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.

Zarządzenie nr 5/2013 z dnia 31.01.2013 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.

Zarządzenie nr 6/2013 z dnia 5.02.2013 r. w sprawie planu kontroli w Gminie Paczków na 2013 r.

Zarządzenie nr 7/2013 z dnia 18.02.2013 r. w sprawie kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej LZS Trzeboszowice przez Gminę Paczków.

Zarządzenie nr 8/2013 z dnia 19.02.2013 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę targowiska miejskiego w Paczkowie przy ul. Jagiellońskiej.

Zarządzenie nr 9/2013 z dnia 21.02.2013 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zorganizowanie i zarządzanie strefą platnego parkowania niestrzeżonego - SPP na ternie miasta Paczkowa.

Zarządzenie nr 10/2013 z dnia 22.02.2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 4/2013 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 30.01.2013 r.

Zarządzenie nr 11/2013 z dnia 01.03.2013 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Paczkowie.

Zarządzenie nr 12/2013 z dnia 11.03.2013 r. w sprawie kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej przez Gminę Paczków Stowarzyszeniu Młodych Gminy Paczków Alterna.

Zarządzenie nr 13/2013 z dnia 28.03.2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 61/2006 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 1.09.2013 r.

Zarządzenie nr 14/2013 z dnia 3.04.2013 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etycznego Pracowników Urzędu Miejksiego w Paczkowie.

Zarządzenie nr 15/2013 z dnia 22.04.2013 r. w sprawie kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej przez Gminę Paczków Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju i Promocji Zespołu Szkolno - Przedszkolengo w Dziewiętlicach.

Zarządzenie nr 16/2013 z dnia 25.04.2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 13/2007 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 12.02.2007 r.

Zarządzenie nr 17/2013 z dnia 30.04.2013 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Paczkowie.

Zarządzenie nr 18/2013 z dnia 30.04.2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Paczków.

Zarządzenie nr 19/2013 z dnia 30.04.2013 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników gminnych jednostek organziacyjnych Gminy Paczków.

Zarządzenie nr 20/2013 z dnia 08.05.2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w Paczkowie.

Zarządzenie nr 21/2013 z dnia 13.05.2013 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. ksiegowości budżetowej oraz powołania Komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. ksiegowości budżetowej.

Zarządzenie nr 22/2013 z dnia 15.05.2013 r. w sprawie umorzenia zaleglości z tytułu opłat za czynsz mieszkaniowy.

Zarządzenie nr 23/2013 z dnia 15.05.2013 r. w sprawie gospodarki transportowej i sposobu rozliczania zużycia paliw w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Paczków.

Zarządzenie nr 24/2013 z dnia 15.05.2013 r. w sprawie zasad rachunkowości dla budżetu Gminy Paczków i Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

Zarządzenie nr 25/2013 z dnia 16.05.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Paczków.

Zarządzenie nr 26/2013 z dnia 24.05.2013 r. w sprawie rozwiązania formacji obrony cywilnej.

Zarządzenie nr 27/2013 z dnia 24.05.2013 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - specjalisty ds. informacji i promocji oraz powołania Komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze - specjalisty ds. informacji i promocji.

Zarządzenie nr 28/2013 z dnia 27.05.2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Paczkowie.

Zarządzenie nr 29/2013 z dnia 28.05.2013 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Zastępcy Skarbnika Gminy Paczków oraz powołania Komisji ds. naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Zastępcy Skarbnika Gminy Paczków.

Zarządzenie nr 30/2013 z dnia 05.06.2013 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - młodszego referenta ds. ksiegowości budżetowej oraz powołania Komisji ds. naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - młodszego referenta ds. ksiegowości budżetowej.

Zarządzenie nr 31/2013 z dnia 07.06.2013 r. w sprawie gospodarki transportowej i sposobu rozliczania zużycia paliw w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Paczków.

Zarządzenie nr 32/2013 z dnia 07.06.2013 r. w sprawie umorzenia należności z tytułu wieczystego użytkowania.

Zarządzenie nr 33/2013 z dnia 11.06.2013 r. w sprawie powołania komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek obfitych opadów deszczu na terenie Gminy Paczków w dniach 9-10 czerwca 2013 r.

Zarządzenie nr 34/2013 z dnia 07.06.2013 r. w sprawie powołania Komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. informacji i promocji.

Zarządzenie nr 35/2013 z dnia 07.06.2013 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. informacji i promocji.

Zarządzenie nr 36/2013 z dnia 26.06.2013 r. w sprawie powierzenia obowiązków i odpwiedzialności Skarbnikowi Gminy Paczków.

Zarządzenie nr 37/2013 z dnia 07.06.2013 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. informacji i promocji.

Zarządzenie nr 38/2013 z dnia 04.07.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 39/2013 z dnia 04.07.2013 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administarcyjnych.

Zarządzenie nr 40/2013 z dnia 08.07.2013 r. w sprawie umorzenia należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntu.

Zarządzenie nr 41/2013 z dnia 04.07.2013 r. w sprawie powołania Komisji ds. naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępcy Skarbnika Gminy Paczków.

Zarządzenie nr 42/2013 z dnia 09.07.2013 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępcy Skarbnika Gminy Paczków.

Zarządzenie nr 44/2013 z dnia 22.07.2013 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Paczków.

Zarządzenie nr 45/2013 z dnia 22.07.2013 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na dowóz dzieci i młodzieży szkolnej.

Zarządzenie nr 46/2013 z dnia 22.07.2013 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Zarządzenie nr 47/2013 z dnia 23.07.2013 r. w sprawie przekazania Dyrektorowi Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w paczkowie uprawnień do dokonywania przeniesień w palnie finansowym.

Zarządzenie nr 48/2013 z dnia 30.07.2013 r. w sprawie powołania komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek obfitych opadów deszczu i silnego wiatru na terenie Gminy Paczków w dniach 29-30 lipca 2013 r.

Zarządzenie nr 49/2013 z dnia 30.07.2013 r. w sprawie powołania komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat w mieniu komunalnym powstałych wskutek obfitych opadów deszczu i silnego wiatru na terenie Gminy Paczków w dniach 29-30 lipca 2013 r.

Zarządzenie nr 50/2013 z dnia 12.08.2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 41/2013 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 09.07.2013 r.

Zarządzenie nr 51/2013 z dnia 27.08.2013 r. w sprawie odmowy rozłożenia na raty i umorzenia odsetek od zaległości z tytułu wieczystego użytkowania za 2013 r.

Zarządzenie nr 52/2013 z dnia 13.09.2013 r. w sprawie założeń i opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Paczków na 2014 r.

Zarządzenie nr 53/2013 z dnia 25.09.2013 r. w sprawie odmowy rozłożenia na raty i umorzenia odsetek od zaległości z tytułu wieczystego użytkowania za lata 2012 - 2013.

Zarządzenie nr 54/2013 z dnia 25.09.2013 r. w sprawie umorzenia zaległości z tytułu oplat za lokal mieszkaniowy.

Zarządzenie nr 55/2013 z dnia 03.10.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Udzielenie kredytu krótkoterminowego w wysokości 900 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Paczków.

Zarządzenie nr 56/2013 z dnia 03.10.2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Gminy Paczków nr 52/2013 z dnia 13.09.2013 r. ws. założeń i opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Paczków na 2014 r.

Zarządzenie nr 57/2013 z dnia 10.10.2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 25/2011 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 29.03.2011 r. w sprawie likwidacji Kancelarii Tajnej w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą "zastrzeżone" i "poufne".

Zarządzenie nr 58/2013 z dnia 24.10.2013 r. w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłat za lokal mieszkalny.

Zarządzenie nr 59/2013 z dnia 30.10.2013 r. w sprawie powolania, organizacji i zasad działania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie nr 60/2013 z dnia 31.10.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych, chodników, placów, alejek parkowych położonych na terenie miasta i Gminy Paczków w okresie 15.11.2013 r. do dnia 30.04.2014 r.

Zarządzenie nr 61/2013 z dnia 06.11.2013 r. w sprawie powołania Komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. wymiaru podatków.

Zarządzenie nr 62/2013 z dnia 06.11.2013 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. wymiaru podatków.

Zarządzenie nr 63/2013 z dnia 07.11.2013 r. w sprawie powolania komisji ustalającej przydatność sprzętu i materiałów będących na stanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego.

Zarządzenie nr 64/2013 z dnia 12.11.2013 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.

Zarządzenie nr 65/2013 z dnia 12.11.2013 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

Zarządzenie nr 66/2013 z dnia 12.11.2013 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzania postępowań z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji.

Zarządzenie nr 67/2013 z dnia 25.11.2013 r. w sprawie umorzenia oplat dodatkowych wystawionych w okresie od 11.2011 r. do 02.2013 r. za nieopłacony postój w SPP wobec, których wszczęcie egzekucji jest niecelowe ze względu na koszty egzekucyjne, dla zobowiązanych mających miejsce zamieszkania za granicą.

Zarządzenie nr 68/2013 z dnia 25.11.2013 r. w sprawie umorzenia zaległości z tytulu opłat za lokal mieszkaniowy.

Zarządzenie nr 70/2013 z dnia 02.12.2013 r. w sprawie waloryzacji podstawy do ustalenia dotacji dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez organy i podmioty inne niż Gmina Paczków.

Zarządzenie nr 71/2013 z dnia 29.11.2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Paczkowie.

Zarządzenie nr 72/2013 z dnia 29.11.2013 r. w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Paczkowie.

Zarządzenie nr 74/2013 z dnia 23.12.2013 r. w sprawie zasad rachunkowości dla budżetu Gminy i Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

Zarządzenie nr 75/2013 z dnia 31.12.2013 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

 

 

Metadane

Źródło informacji:Joanna Bodyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Joanna Bodyk
Data wprowadzenia:2013-06-19 11:45:32
Opublikował:Joanna Bodyk
Data publikacji:2013-06-19 12:37:31
Ostatnia zmiana:2014-12-16 13:18:36
Ilość wyświetleń:3284

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij