Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Paczkowie

Kolorowy pasek

Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika

 

Zarządzenie nr 1/2014 z dnia 10.01.2014 r. w sprawie utworzenia Pionu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Paczkowie.

Zarządzenie nr 2/2014 z dnia 13.01.2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wykonywania zadań w sprawach dodatku energetycznego.

Zarządzenie nr 3/2014 z dnia 22.01.2014 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygortowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowę infrastruktury sportowej basenu miejskiego i stadionu w Paczkowie".

Zarządzenie nr 4/2014 z dnia 31.01.2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych ds. opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dzidzictwa narodowego, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dzidzictwa przyrodniczego w 2014 r.

Zarządzenie nr 5/2014 z dnia 10.02.2014 r. w sprawie powołania Komisji ds. naboru na wolne stanowisko specjalisty psychoterapii uzależnień w punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie.

Zarządzenie nr 6/2014 z dnia 13.03.2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 39/2012 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie usystamatyzowania zasad i procedur składających się na kontrolę Zarządczą w Urzędzie Miejskim w Paczkowie.

Zarządzenie nr 7/2014 z dnia 13.03.2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 39/2012 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie usystamatyzowania zasad i procedur składających się na kontrolę Zarządczą w Urzędzie Miejskim w Paczkowie.

Zarządzenie nr 8/2014 z dnia 19.03.2014 r. w sprawie umorzenia opłat dodatkowych wystawionych w latach 2008-2013 za nieopłacony postój w Strefie Płatnego Parkowania, wobec których wszczęcie egzekucji jest niecelowe ze względu na koszty egzekucyjne dla zobowiązanych posiadających rejestracje zagraniczne, ze względu na śmierć zobowiązanej oraz opłat, które zostały przedawnione.

Zarządzenie nr 9/2014 z dnia 19.03.2014 r. w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstalych wskutek pożaru we wsi Frydrychów na terenie Gminy Paczków.

Zarządzenie nr 10/2014 z dnia 27.03.2014 r. w sprawie umorzenia opłaty dodatkowej nr 117 wystawionej w dniu 19.08.2013 r. za nieopłacony postój w SPP, ze względu na śmierć zobowiąznego.

Zarządzenie nr 11/2014 z dnia 02.04.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępownia o udzielenie zamówienia publicznego na: Przetarg nieograniczony na remont istniejącego wielofunkcyjnego boiska oraz budowę parkingu za zjazdem w miejscowości Gościce.

Zarządzenie nr 12/2014 z dnia 02.04.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępownia o udzielenie zamówienia publicznego na: Przetarg nieograniczony na przebudowę i rozbudowę budynku usługowego na świetlicę wiejską w Lisich Katach wraz z pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną.

Zarządzenie nr 13/2014 z dnia 08.04.2014 r. w sprawie wyodrębnienia ksiąg rachunkowych dla projektu pn. "Budowa targowiska miejskiego w Paczkowie ul. Jagiellońska, realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Zarządzenie nr 14/2014 z dnia 08.04.2014 r. w sprawie wyodrębnienia  ksiąg rachunkowych dla projektu pn. "Rewitalizacja murów obronnych wraz z wieżami bramnymi i basztami oraz terenem plantów miejskich w paczkowie", realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Zarządzenie nr 15/2014 z dnia 15.04.2014 r. w sprawie umorzenia zaleglości z tytulu opłat za czynsz mieszkaniowy. 

Zarządzenie nr 16/2014 z dnia 14.04.2014 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w dzień dodatkowo wolny od pracy.

Zarządzenie nr 17/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie powołania Komisji ds. naboru kandydatów wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Zarządzenie nr 18/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie ogloszenia naboru kandydatów wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zarządzenie nr 19/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie powołania Komisji ds. naboru kandydatów wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Zarządzenie nr 20/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie ogloszenia naboru kandydatów wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zarządzenie nr 21/2014 z dnia 18.04.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępownia o udzielenie zamówienia publicznego na: Przetarg nieograniczony na udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 2 370 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków stanowiących wkład krajowy.

Zarządzenie nr 22/2014 z dnia 29.04.2014 r. w sprawie umorzenia opłat dodatkowych wystawionych w 2009 r. za nieopłacony postój w SPP, ze względu na śmierć zobowiązanych oraz ważną opłatę parkingową.

Zarządzenie nr 24/2014 z dnia 16.05.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępownia o udzielenie zamówienia publicznego na: Przetarg nieograniczony na wykonanie i montaż otwartej zjeżdżalni wodnej skladającej się z dwoch torów na terenie basenu miejskiego w Paczkowie przy ul. Klonowej.

Zarządzenie nr 25/2014 z dnia 16.05.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępownia o udzielenie zamówienia publicznego na: Przetarg nieograniczony na wykonanie i montaż otwartej zjeżdżalni wodnej skladającej się z dwoch torów na terenie basenu miejskiego w Paczkowie przy ul. Klonowej.

Zarządzenie nr 26/2014 z dnia 20.05.2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wykonywania zadań w sprawach o zasiłki dla opiekunów.

Zarządzenie nr 27/2014 z dnia 22.05.2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Paczkowie.

Zarządzenie nr 28/2014 z dnia 28.05.2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 39/2012 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie usystematyzowania zasad i procedur składających się na kontrolę zarządczą w Urzędzie Miejskim w Paczkowie.

Zarządzenie nr 29/2014 z dnia 28.05.2014 r. w sprawie umorzenia zaleglości z tytułu opłat za czynsz mieszkaniowy.

Zarządzenie nr 30/2014 z dnia 06.06.2014 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw z zakresu prawa pracy Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

Zarządzenie nr 31/2014 z dnia 10.06.2014 r. w sprawie umorzenia odsetek z tytułu opłaty rocznej za dzierżawę działki.

Zarządzenie nr 32/2014 z dnia 11.06.2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych na realziację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na terenie Gminy Paczków w 2014 r.

Zarządzenie nr 33/2014 z dnia 16.06.2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Karty Dużej Rodziny.

Zarządzenie nr 34/2014 z dnia 04.07.2014 r. w sprawie udzielnia upoważnienia do wydawania postanowień podatkowych.

Zarządzenie nr 35/2014 z dnia 04.07.2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Paczkowie.

Zarządzenie nr 36/2014 z dnia 08.07.2014 r. w sprawie udzielania upwoażnienia do prowadzenia działań windykacyjnych.

Zarządzenie nr 37/2014 z dnia 07.07.2014 r. w sprawie planu kontroli w Gminie Paczków na 2014 r.

Zarządzenie nr 38/2014 z dnia 07.07.2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Zakladzie Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie - jednostce organizacyjnej Gminy Paczków.

Zarządzenie nr 39/2014 z dnia 15.07.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępownia o udzielenie zamówienia publicznego na: Prowadzenie obsługi bankowej Gminy Paczków.

Zarządzenie nr 40/2014 z dnia 16.07.2014 r. w sprawie wyodrębienia ksiąg rachunkowych dla projektu pn. "Remont domów Kultury w miejscowości dziewiętlice i Trzeboszowice realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Zarządzenie nr 41/2014 z dnia 22.07.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępownia o udzielenie zamówienia publicznego na: Dowóz dzieci i młodzieży do szkół.

Zarządzenie nr 42/2014 z dnia 22.07.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępownia o udzielenie zamówienia publicznego na: Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół.

Zarządzenie nr 43/2014 z dnia 29.07.2014 r. w sprawie oplat dodatkowych wystawionych za nieopłacony postój w SPP dla zobowiązanych wobec, których wszczęcie egzekucji jest niecelowe ze względu na koszty egzekucyjne, dla zobowiązanych posiadających opłaty parkingowe (bilety), ze względu na śmierć zobowiązanych oraz oplat, któe zostały przedwanione.

Zarządzenie nr 44/2014 z dnia 01.08.2014 r. w sprawie umorzenia mandatów kredytowanych nałożonych przez Straż Miejską w Paczkowie w latach 2008, 2009, 2010, 2011, których termin wymagalności (3 lata) uległ przedawnieniu.

Zarządzenie nr 45/2014 z dnia 01.08.2014 r. w sprawie umorzenia mandatów kredytowanych nałozonych przez Straż Miejską w paczkowie na osoby, których zgon potwierdzono na dzień 30.04.2014 r.

Zarządzenie nr 46/2014 z dnia 01.08.2014 r. w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłat czynszów dzierżawy osób, których zgon potwierdzono na dzień 20.06.2014 r.

Zarządzenie nr 47/2014 z dnia 04.08.2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie - jednostce organizacyjnej Gminy Paczków.

Zarządzenie nr 48/2014 z dnia 02.09.2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 39/2012 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie usystematyzowania zasad i procedur składających się na kontrolę zarządczą w Urzędzie Miejskim w Paczkowie.

Zarządzenie nr 49/2014 z dnia 09.09.2014 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego pk "Piast - 14".

Zarządzenie nr 50/2014 z dnia 11.09.2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 36/2012 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia zasad o organziacji kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Paczkowie i w jednostkach organizacyjnych Gminy Paczków.

Zarządzenie nr 51/2014 z dnia 11.09.2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 25/2012 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia regulaminu prowadzenia kontroli dotacji udzielonych przze Gminę Paczków jednostko spoza sektora finansów publicznych.

Zarządzenie nr 52/2014 z dnia 11.09.2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 40/2012 Burmsitrza Gminy Paczków z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządzcej w jednostkach organziacyjnych Gminy Paczków.

Zarządzenie nr 53/2014 z dnia 15.09.2014 r. w sprawie umorzenia należności z tytułu wieczystego użytkowania.

Zarządzenie nr 54/2014 z dnia 15.09.2014 r. w sprawie umorzenia należności z tytułu wieczystego użytkowania.

Zarządzenie nr 55/2014 z dnia 22.09.2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej wykorzystania dotacji udzielonej przez Gminę Paczków Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju i Promocji Zespołu Szkolno - Przedszkolenego w Dziewiętlicach.

Zarządzenie nr 56/2014 z dnia 26.09.2014 r. w sprawie umorzenia należności z tytulu wieczystego użytkowania gruntu za 2014 r.

Zarządzenie nr 57/2014 z dnia 01.10.2014 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnej.

Zarządzenie nr 58/2014 z dnia 02.10.2014 r. w sprawie powołania Komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. społecznych.

Zarządzenie nr 59/2014 z dnia 02.10.2014 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. społecznych.

Zarządzenie nr 60/2014 z dnia 02.10.2014 r. w sprawie umorzenia należności z tytułu niezapłaconego parkowania w dniu 23.07.2014 r.

Zarządzenie nr 61/2014 z dnia 01.10.2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego.

Zarządzenie nr 62/2014 z dnia 02.10.2014 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji.

Zarządzenie nr 63/2014 z dnia 01.10.2014 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

Zarządzenie nr 64/2014 z dnia 01.10.2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do przyznania Karty Dużej Rodziny.

Zarządzenie nr 65/2014 z dnia 01.10.2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wykonywania zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i zasiłakch dla opiekunów.

Zarządzenie nr 66/2014 z dnia 01.10.2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wykonywania zadań w sprawach dodatków energetycznych.

Zarządzenie nr 68/2014 z dnia 01.10.2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego i dłużników alimentacyjnych.

Zarządzenie nr 69/2014 z dnia 09.09.2014 r. w sprawie przeprowadzenia treningu akcji kurierskiej.

Zarządzenie nr 70/2014 z dnia 10.10.2014 r. w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłat za czynsz mieszkaniowy.

Zarządzenie nr 71/2014 z dnia 10.10.2014 r. w sprawie umorzenia opłaty dodatkowej nr 875 wystawionej w dniu 20.06.2014 r. za nieopłacony postój w SPP, ze względu na śmierć zobowiązanego.

Zarządzenie nr 72/2014 z dnia 21.10.2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w ReferaciePodatków i Opłat - komórce organziacyjnej Gminy Paczków.

Zarządzenie nr 73/2014 z dnia 28.10.2014 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych, Dokumentacji określającej poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostepem do informacji niejawnych lub ich utratą, Instrukcji określającej sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "Zastrzeżone".

Zarządzenie nr 74/2014 z dnia 28.10.2014 r. w sprawie wyodrębnienia ksiąg rachunkowych dla projektu pn. "Przebudowa infrastruktury sportowej basenu miejskiego i stadionu w Paczkowie realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Zarządzenie nr 75/2014 z dnia 28.10.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępownia o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamienica.

Zarządzenie nr 76/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępownia o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozielno.

Zarządzenie nr 77/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępownia o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paczków.

Zarządzenie nr 78/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępownia o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację oczyszczalni ścieków w Paczkowie.

Zarządzenie nr 79/2014 z dnia 05.11.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępownia o udzielenie zamówienia publicznego na: zimowe utrzymanie (zwalczanie sliskości zimowej przy użyciu piasku oraz odśnieżanie) dróg gminnych i lokalnych, chodników, placów, alejek parkowych połozonych na terenie miasta i Gminy Paczków w okresie od dnia 17.11.2014 r. do dnia 30.04.2015 r.

Zarządzenie nr 80/2014 z dnia 06.11.2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzxacji w Urzędzie Miejskim w Paczkowie w 2014 r.

Zarządzenie nr 81/2014 z dnia 10.11.2014 r. w sprawie umorzenia opłat dodatkowych wystawionych w latach 2009-2014 za nieopłacony postój w SPP, wobec których wszczęcie egzekucji jest niecelowe ze względu na koszty egzekucyjne, dla zobowiązanych posiadających rejestracje zagraniczne ze względu na śmierć zobowiązanych oraz opłat, któe zostały przedwnione.

Zarządzenie nr 82/2014 z dnia 13.11.2014 r. w sprawie umorzenia opłaty dodatkowej nr 1358, wystawionej w dniu 09.07.2012 r. za nieopłacony postój w SPP.

Zarządzenie nr 83/2014 z dnia 30.10.2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do przyznawania Karty Dużej Rodziny.

Zarządzenie nr 84/2014 z dnia 30.10.2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego.

Zarządzenie nr 85/2014 z dnia 30.10.2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wykonywania zadań w sprawach dodatków energetycznych.

Zarządzenie nr 86/2014 z dnia 30.10.2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego i dłuzników alimentacyjnych.

Zarządzenie nr 87/2014 z dnia 30.10.2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wykonywania zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i zasiłków dla opiekunów.

Zarządzenie nr 88/2014 z dnia 18.11.2014 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Gminy Paczków.

Zarządzenie nr 89/2014 z dnia 19.11.2014 r. w sprawie upoważnienia i przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych, odbierania oświadczeń majątkowych od dłuzników alimentacyjnych oraz przekazywania informacji o zobowiazaniach dłużników alimentacyjnych.

Zarządzenie nr 90/2014 z dnia 25.11.2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 57/2012 Burmmistrza Gminy Paczków z dnia 19.10.2012 r. w sprawie ustalenia polityki szkoleniowej Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

Zarządzenie nr 91/2014 z dnia 25.11.2014 r. w sprawie umorzenia należności z tytułu wieczystego użytkowania działki.

Zarządzenie nr 92/2014 z dnia 26.11.2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 57/2012 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 7 lipca 2014 r.

Zarządzenie nr 93/2014 z dnia 28.11.2014 r. w sprawie umorzenia opłat dodatkowych wystawionych w latach 2008-2009 za neopłacony postój w SPP.

Zarządzenie nr 94/2014 z dnia 01.12.2014 r. w sprawie przeprowadzenia audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeńtwa informacji w Urzędzie Miejskim w Paczkowie.

Zarządzenie nr 95/2014 z dnia 02.12.2014 r. w sprawie umorzenia opłat dodatkowychwystawionych za nieopłacony postój w SPP.

Zarządzenie nr 96/2014 z dnia 04.12.2014 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w dzień wolny od pracy.

Zarządzenie nr 97/2014 z dnia 05.12.2014 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.

Zarządzenie nr 98/2014 z dnia 05.12.2014 r. w sprawie umorzenia opłaty dodatkowej za 441 za nieopłacony postój w SPP.

Zarządzenie nr 99/2014 z dnia 11.12.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępownia o udzielenie zamówienia publicznego na: dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprwanej do szkoły specjalnej w Nysie oraz placówek oświatowych połozonych na terenie Gminy Paczków wg opracowanego harmonogramu na rok szkolny 2014/2015.

Zarządzenie nr 100/2014 z dnia 09.12.2014 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Paczków Iwony Cymara.

Zarządzenie nr 101/2014 z dnia 12.12.2014 r. w sprawie umorzenia zaleglości z tytułu użytkowania działki.

Zarządzenie nr 102/2014 z dnia 12.12.2014 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia Sekretarza Gminy Paczków Grzegorza Jasiok.

Zarządzenie nr 103/2014 z dnia 12.12.2014 r. w sprawie umorzenia opłat dodatkowych wystawionych za nieopłacony postój w SPP.

Zarządzenie nr 104/2014 z dnia 15.12.2014 r. w sprawie powołania Komisji ds. naboru na wolne stanowisko specjalisty psychoterapii uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie.

Zarządzenie nr 105/2014 z dnia 23.12.2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Paczków.

Zarządzenie nr 106/2014 z dnia 29.12.2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 39/2012 Burmistrza Gminy paczków z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie usystematyzowania zasad i procedur skladających się na kontrolę zarządczą w Urzędzie Miejskim w Paczkowie.

Zarządzenie nr 106/2014 z dnia 29.12.2014 r. w sprawie odmowy rozlożenia na raty i umorzenia odsetek od zaległości z tytulu użytkowania wieczystego za 2014 r.

 

Metadane

Źródło informacji:Joanna Bodyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Joanna Bodyk
Data wprowadzenia:2014-12-16 13:20:55
Opublikował:Joanna Bodyk
Data publikacji:2014-12-30 09:10:59
Ostatnia zmiana:2015-01-12 09:52:35
Ilość wyświetleń:1803

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij