1

XXXVII/232/05

29.09.2005 r.

w sprawie zaliczenia dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 86, poz.2908 z dnia 23.12.2005 r.Jest zmieniany przeznrXXXVIII/247/05 z 10.11.2005 r. Nr 86, poz.2911 z dnia 23.12.2005 r.

2

XXXVII/233/05

29.09.2005 r

w sprawie pozbawienia dróg nr 2742001 i nr 2742002(zaliczonych jednocześnie do kategorii dróg powiatowych) kategorii dróg gminnych.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 86, poz.2909 z dnia 23.12.2005 r.Jest zmieniany przeznrXXXVIII/248/05  z 10.11.2005 r. Nr 86, poz.2911 z dnia 23.12.2005 r.

3

XXXII/232/2009

23.04.2009 r.

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w obrębie miejscowości Kamienica działka nr 1305.

Dziennik Urzędowy Województwa OpolskiegoNr 38, poz.691 z dnia 10.06.2009 r

4

XXXIV/248/2009

25.06.2009 r.

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w obrębie miejscowości Gościce działka nr 488.

Dziennik Urzędowy Województwa OpolskiegoNr 58, poz.973 z dnia 13.07.2009 r

5

XXXIV/249/2009

25.06.2009 r

w sprawie zaliczenia drogi nr 2235 O do kategorii dróg gminnych

Dziennik Urzędowy Województwa OpolskiegoNr 65, poz.1076 z dnia 19.08.2009 r

6

XLVIII/350/2010

30.08.2010 r.

w sprawie zaliczenia drogi nr 2239 O ul. Staszica oraz drogi nr 2237 O ul. Młyńska do kategorii dróg  gminnych

Dziennik Urzędowy Województwa OpolskiegoNr 113, poz.1229

z dnia 30.09.2010 r

7

XLVIII/351/2010

30.08.2010 r.

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w obrębie miasta Paczków ul. Radosna działka nr 308/1.

Dziennik Urzędowy Województwa OpolskiegoNr 113, poz.1230

z dnia 30.09.2010 r

8

XVI/134/2019

19.12.2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Paczków

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego poz.4171 z dnia 24.12.2019 r.

Jest zmieniany przez

nr XVIII/141/2020 z 9.01.2020 r. poz. 232 z dnia 14.01.2020 r.

nr XXI/175/2020 z 28.05.2020 r. poz. 1600 z dnia 1.06.2020 r.

 

9

XLVI/389/2014

30.10.2014 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiegopoz..2530 z dnia 14.11.2014r

10

III/10/2014

30.12.2014 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiegopoz..43 z dnia 08.01.2015r

11

XXXIV/267/2017

30.03.2017 r.

w sprawie zaliczenia dróg do

kategorii dróg gminnych

 

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 10.04.2017 r. poz. 1150

12 IV/39/2019 21.02.2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 1.03.2019 r. poz. 826