INFORMACJA

w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

 

    Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.

W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Paczkowie, Rynek 1, 48-370 Paczków w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 

 Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

- e-mail na adres um@paczkow.pl

- faxem na nr 77 544 90 04,

- telefonicznie na nr 77 431 67 91,

- drogą pocztową.