Aktualne informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego dostępne są na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi