Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Paczkowie przy ul. Słowackiego 4, pok. nr 2 

Harmonogram działania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

Poniedziałek: w godzinach: 9:00 - 13:00

Środa w godzinach: 14:00 - 18:00

W tympunkcie udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna przez radców prawnych.