Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Paczków są obowiązani do corocznego składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w zarządzanych przez siebie jednostkach.