Gmina Paczków to wspólnota samorządowa, którą z mocy prawa tworzą wszyscy jej mieszkańcy.

Działa o­na na podstawie Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594), innych ustaw oraz Statutu Gminy Paczków - uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Nr X/63/2003 z dnia 4 września 2003 r.