STATUT GMINY PACZKÓW (uchwalony 4 września 2003 r.)Uchwała nr X/63/03 z dnia 4.09.2003 r. Rady Miejskiej w Paczkowie w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Paczków


Uchwała nr XVIII/104/04 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Paczków.Uchwała nr XXX/186/04 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Paczków.

 

 

Uchwała nr LIV/437/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Paczków

 

 

Uchwała nr XXI/172/2020 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Paczków.