UZASADNIENIE

 

Regulamin korzystania z boiska został opracowany zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i względami natury BHP. Proponowana uchwała sprawi, że dla wyżej wymienionych obiektów będą szczegółowo określone zasady korzystania z nich, co zapewni większy komfort i bezpieczeństwo ich użytkowników.